Schoolgids voor allochtone doelgroepen

Allochtonen zien, sterker dan autochtone doelgroepen, de school allereerst als een instelling waar vooral cognitiegericht wordt geleerd. De school is om te leren, thuis is om op te voeden. Uit onderzoek blijkt dat allochtone ouders vooral behoefte hebben aan de volgende informatie:

 • De resultaten van het onderwijs
 • Het nut van expressieve en creatieve activiteiten, ze zien het belang hiervan vaak niet in.
 • Noodzaak onderwijsondersteunend gedrag van ouders, wordt vaak enkel als taak van de school gezien.
 • Ontwikkeling van het kind
 • Begeleiding van het kind
 • Regelingen rondom discriminatie
 • Aandacht voor allochtone leerlingen zoals NT2 onderwijs, OET(C), islam en bijbehorende feesten.
 • Schoolregels, sfeer en veiligheid.

Tips

 • Zorg dat de tekst concreet, praktisch, exact, kernachtig, helder en zakelijk is.
 • De voorkeur van veel allochtonen gaat uit naar een ‘luxe’ uitgave (brochure, ringband, map o.i.d.) die men als naslagwerk kan gebruiken en kan tonen aan familie en buren.
 • Zorg voor persoonlijke informatiemomenten zoals tien minuten gesprek en groepsbijeenkomsten.

Meer informatie

File pdf Communiceren met etnische doelgroepen