Schoolkeuzepuzzel

Deze schoolkeuzepuzzel is bedoeld om het ouders makkelijker te maken om de juiste school voor hun kind te kiezen. Het is een keuzeproces in 4 stappen waarmee ouders uit kunnen rekenen welke school het meest overeenkomst met de eigen wensen en behoeften.

Instructie

Stap 1:

Zet in de linker kolom de namen van (maximaal) 5 scholen die in eerste instantie voor u en uw kind in aanmerking komen.

Mogelijke schoolkeuzemotieven

 1. Veilige weg naar school
 2. School is dichtbij
 3. De richting van de school (openbaar/p.c./r.k./…)
 4. Het profiel of concept (Dalton/sport/kunst/…)
 5. Imago (hoe staat de school bekend in de buurt)
 6. Mooi gebouw, mooi plein
 7. De sfeer op school
 8. Actieve school/veel buitenschoolse activiteiten
 9. Ordelijke/nette/degelijke school
 10. Goede overblijf c.q. opvang voor en na schooltijd
 11. Kleine klassen
 12. Goede begeleiding/extra hulp aan kinderen
 13. (Leuke, ervaren) leerkrachten
 14. Moderne school
 15. Goede voorbereiding op het VO
 16. Behaalt goede resultaten
 17. Zelf op deze school gezeten
 18. Vriendjes/vriendinnetjes gaan ook

Stap 2:

Vul in de kolom bovenaan de vijf overwegingen in die voor u het belangrijkst zijn bij de keuze van een basisschool. Vul de belangrijkste in bij het cijfer 5, de volgende bij het cijfer 4, enzovoort.

Om een idee te krijgen wat ouders zoal aangeven als overwegingen, kunt u in het kader hiernaast kijken.

Stap 3:

Geef nu per schoolkeuzemotief (overweging) in de betreffende kolom aan welke school daar, volgens u, het best op scoort. Die geeft u dan 5 punten, de tweede 4 punten enzovoort.

Stap 4:

Nu is het een kwestie van vermenigvuldigen en optellen. In elk vakje achter elke school staat nu een cijfer. Vermenigvuldig dat met het cijfer van het schoolkeuzemotief bovenaan de kolom en tel het, per horizontale regel (per school dus) op. Vul dat in de totaal kolom aan de rechterkant in.

Schoolkeuzepuzzel

Schoolkeuzepuzzel

Download hier een bewerkbare versie van deze pagina die u kunt gebruiken om de schoolkeuzepuzzel in te vullen:

File doc Schoolkeuzepuzzel-PO.doc