Schoolplan

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd.

Verplichte onderdelen

  1. Onderwijskundig beleid
  2. Personeelsbeleid: bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid, evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.
  3. Kwaliteitsbewaking en verbetering: wijze waarop bevoegd bezag de kwaliteit die wordt gerealiseerd bewaakt en vaststelt welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren.
  4. Beleid ten aanzien van bijdragen (materieel en financieel)
  5. Uitwerking wettelijke en eigen opdrachten voor het onderwijs
  6. Voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Zorg dat er ook daadwerkelijk wat met het schoolplan wordt gedaan. Het is zonde als het na alle inspanningen in de kast verdwijnt. Laat het schoolplan de motor voor onderwijsontwikkeling zijn. Tevens moet het schoolplan inzicht geven in de keuzes die de school maakt en heeft gemaakt.

Tip

Boek ‘hoe doe ik wat in mijn schoolplan staat?’. Van Albert-Jan Krikke en Frank van Hout. Uitgevrij: Kluwer. ISBN: 9789013050059.

Dit boek biedt handvatten om op een planmatige manier aan de kwaliteit van onderwijs te werken. Het reikt verschillende perspectieven en instrumenten aan om schoolontwikkeling vorm te geven.