SEO: De website van uw school beter vindbaar maken door zoekmachine optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie of de veelgebruikte engelse afkorting SEO (Search Engine Optimalisation) zijn termen die u de laatste tijd misschien wel eens langs heeft zien komen. Goed vindbaar zijn op het internet is voor bedrijven en instellingen van levensbelang, want een hoge positie in de resultaten van zoekmachines betekent veel klanten en bezoekers van de website.

Omdat de huidige generatie ouders steeds meer gewend is om internet als primaire informatiebron te gebruiken is het ook voor scholen van belang dat zij goed vindbaar zijn om zo nieuwe leerlingen te werven. Concurrentie om een goede plaats in de zoekresultaten kan er in sommige sectoren vrij heftig aan toe gaan, maar als school heeft u het voordeel dat uw klanten uit een beperkt geografisch gebied afkomstig zijn en u dus alleen met de omliggende scholen hoeft te concurreren voor een plaatsje van uw schoolwebsite in de zoekresultaten. U kunt daarom al met enkele simpele stappen de vindbaarheid van de website van uw school verhogen.

Zoekmachine optimalisatie kort uitgelegd

De positie van een website in de resultaten van een zoekmachine wordt bepaald door een ingewikkeld algoritme dat kijkt naar veel verschillende factoren, zowel op de website zelf (on-site) als daarbuiten (off-site). De on-site factoren kunt u makkelijk zelf beinvloeden, denk hierbij aan de opbouw van de tekst en de naamgeving van de pagina’s. De off-site factoren kunt u deels ook zelf beinvloeden, maar dit is lastiger omdat dit gaat over uw site in relatie tot het internet. Voorbeelden hiervan zijn inkomende links naar uw site of vermelding van uw site in de verschillende social media.

Welke factoren er precies worden gewogen bij het bepalen van de ranking (de positie van een website in de zoekresultaten) weet niemand precies. Dit is het bedrijfsgeheim van de zoekmachines. Wel geeft Google een aantal richtlijnen waaraan een goede site volgens hen moet voldoen en is er dankzij de zoekmachine optimalisatie industrie die op internet is ontstaan ook veel informatie te vinden over wat wel en niet werkt op dit gebied.

SEO stappenplan voor het verbeteren van de vindbaarheid van uw schoolwebsite

1. Zorg dat uit uw website duidelijk blijkt in welke plaats de school zich bevindt.

Ouders die uw school nog niet kennen en op zoek zijn naar een school in de buurt, zullen waarschijnlijk zoeken op een term als “basisschool” of “school” in combinatie met de plaatsnaam. U wilt dus dat uw schoolwebsite op deze zoektermen tevoorschijn komt in de zoekresultaten. Hiervoor moeten de zoekmachines begrijpen dat uw site bij deze zoektermen relevant is.

Om te beoordelen hoe relevant uw website is bij de zoekterm “basisschool [plaatsnaam]” kijkt een zoekmachine allereerst of deze informatie ergens op uw site terug te vinden is en zo ja, hoe belangrijk deze informatie binnen uw website is. Informatie die op een prominente plaats op uw website staat wordt als belangrijker gezien dan informatie die summier aan bod komt op een “afgelegen” pagina.

Waarschijnlijk heeft u bij de contactgegevens wel een plaatsnaam staan, maar dat hebben uw concurrenten ook. Om een voordeel op uw concurrenten te behalen moet u ervoor zorgen dat uw site als relevanter bij de zoektermen “basisschool [plaatsnaam]” wordt gezien dan de websites van de scholen uit uw omgeving. Zorg dus dat u naast de contactgegevens ook op een prominentere plek van de website laat terugkomen waar uw school gevestigd is.

Het is een goed idee om de plaatsnaam en het woord basisschool te verwerken op de homepage van uw website, bijvoorbeeld in de title-tag van de pagina en het eerste kopje op de pagina. Formuleer een bondige zin die in één oogopslag duidelijk maakt dát u een school bent, wát voor school u bent en waar de school gevestigd is. Bijvoorbeeld: OBS Het Voorbeeld, de voorbeeldigste basisschool van Haarlem.

Door deze informatie een prominente plaats te geven op de website laat u de zoekmachines weten dat dit belangrijke informatie is en de zoekende ouders die op uw website terecht komen kunnen in één oogopslag zien dat ze hebben gevonden waarnaar ze zochten, namelijk een basisschool in de juiste plaats.

2. Maak een vermelding van uw school aan in Google Places

Google Places is een gratis platform waarop bedrijven en instellingen hun contactgegevens kunnen plaatsen. Als u zich hierbij aanmeldt wordt uw school getoond in Google Maps. Gebruikers die op Google zoeken naar iets algemeens, zoals kapper of basisschool en een plaatsnaam krijgen bovenaan de zoekresultaten een overzichtskaartje te zien van alle bij Google bekende kappers of basisscholen in de betreffende plaats. Hier moet uw school dus zeker bij staan!

SEO-Zoekmachine-optimalisatie-website-school

Het kan zijn dat uw school reeds opgenomen is in de Google Places vermeldingen, in dat geval kunt u zich aanmelden als eigenaar om zo de contactgegevens te beheren.

U kunt zich bij Google Places aanmelden via: https://www.google.nl/business/placesforbusiness/

3. De tekst en techniek van de website

Zoekmachines worden gelukkig steeds beter in het analyseren en classificeren van teksten. Een aantal jaar geleden kon een websitebeheerder zijn website nog hoog in de zoekresultaten laten laten eindigen door maar heel vaak het zoekwoord waarop hij gevonden wilde worden op zijn website te laten terugkomen, het z.g.n. keyword stuffing.

Gelukkig zijn deze dagen voorbij en kunt u de teksten van uw website schrijven met de bezoekers i.p.v. de zoekmachines in gedachte. Wel is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de structuur van de tekst en de invulling van de voor de bezoeker onzichtbare velden in een webpagina.

Kopjes
Net als in een tekstverwerker (zoals Word) kunt u de tekst op een website indelen in verschillende onderdelen, zoals kopjes, paragrafen, quotes en voetnoten. Maak hier gebruik van. De bezoekers van uw site kunnen een tekst waarbij goed gebruik is gemaakt van kopjes en andere elementen sneller interpreteren en dit geldt ook voor de zoekmachines. Een zoekmachine verwacht dat bij een goed geschreven tekst het eerste kopje kernachtig weergeeft waar de tekst over gaat. De woorden in dit kopje krijgen daarom extra gewicht toegekend bij het bepalen van de positie van uw website in de zoekresultaten.

Loop met deze kennis in uw achterhoofd nog eens door de kopjes van uw website en kijk wat hieraan verbeterd kan worden.

Voorbeeld:

1. Welkom op de website van OBS Het Voorbeeld.
2. OBS Het Voorbeeld, de voorbeeldigste basisschool van Haarlem.

Het eerste kopje uit dit voorbeeld is wel vriendelijk, maar met het oog op de vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van uw website niet goed. De enige informatie die hierin staat is dat het de website van OBS Het Voorbeeld betreft en dat de bezoeker welkom is. De bezoeker welkom heten is een beetje ouderwets en niet nodig. De bezoeker gaat er namelijk vanuit dat hij welkom is op een website en wil vooral snel weten of de website waar hij terecht gekomen is nuttig voor hem is of niet. Het tweede kopje is daarom beter. De bezoeker ziet meteen dat het hier de website van een basisschool in Haarlem betreft, dat deze school OBS Het Voorbeeld heet en zich profileert als een voorbeeldige school. Ook de zoekmachines halen deze informatie uit dit kopje, zodat uw website op meer zoektermen gevonden kan worden.

Paragraaftekst
Ook al wordt er bij het beoordelen van de relevantie van een pagina niet meer hoofdzakelijk gekeken naar hoe vaak een woord voorkomt, het sleutelwoord moet wel (een aantal keer) voorkomen.
Normaalgesproken gebeurt dit op natuurlijke wijze bij het schrijven van de tekst, maar mocht dit niet het geval zijn dan kunt u overwegen om de tekst een beetje te herschrijven. Aan deze alinea zou bijvoorbeeld een zin kunnen worden toegevoegd waarin het woord paragraaftekst voorkomt, zodat kopje en tekst met elkaar verbonden worden en het duidelijker wordt dat deze alinea daadwerkelijk over paragraaftekst gaat.

Tags en URL
Naast de hoofdtekst bevat een webpagina nog een aantal plekken waar tekst kan worden ingevuld: de title-tag, de meta-tags, de alt-tags van afbeeldingen en de URL. Als u geen idee heeft waar dit over gaat, dat geeft niet, de beheerder van uw website weet dit waarschijnlijk wel.

De title-tag en de meta-tags ziet de bezoeker niet direct op de pagina zelf terug, maar het is wel belangrijk dat u hier aandacht aan besteedt. U kunt deze tags invullen in het CMS van uw website. Hoe dit precies in zijn werk gaat verschilt per CMS.

Title-tag
De inhoud van de title-tag wordt weergegeven bovenin het browserscherm of bovenin de tabbladen van de browser. Daarnaast wordt de inhoud ook gebruikt in de zoekresultaten. Gebruik hiervoor dezelfde richtlijnen als voor het maken van kopjes. Geef een kernachtige omschrijving van de inhoud van de pagina met gebruik van sleutelwoorden.

Meta-tags
Er zijn meerdere meta-tags in gebruik, voor het verbeteren van de weergave van uw site in de zoekresultaten is de meta-description tag van belang. Als u de meta-description tag invult kunt u een beetje invloed uitoefenen op de wijze waarop uw website wordt gepresenteerd. Een goed ingevulde meta-description kan ervoor zorgen dat er meer bezoekers op de link van uw site in de zoekresultaten klikken. Als u geen meta-description invult of een meta-description die niet goed past bij de inhoud van de pagina zal de zoekmachine zelf op zoek gaan naar tekst die op deze plaats kan worden weergegeven. Er worden (bij benadering) maximaal 155 tekens van de meta-description weergegeven bij de zoekresultaten.

URL
Ook de weergave van de URL kunt u beinvloeden. Hoe de URL wordt opgebouwd kunt u instellen in uw CMS, zorg ervoor dat er een zogenaamde SEO-vriendelijke URL wordt weergegeven.

Veel CMS systemen geven standaard een URL die er ongeveer als volgt uit ziet: http://www.uwdomein.nl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=17

Dit is niet handig voor de bezoekers van de site, want zij kunnen niet snel zien op welke pagina ze zitten en bovendien laat u een mogelijkheid onbenut om aan de zoekmachines duidelijk te maken waarover de pagina gaat.

Een SEO-vriendelijke URL bestaat uit leesbare woorden, deze woorden wegen mee bij het bepalen van de relevantie van een pagina. Zorg dus, net als bij het invullen van de title-tag en de kopjes, dat u een beschrijvende naam geeft aan uw pagina’s.

Let op: Als u de URL van bestaande pagina’s gaat aanpassen, dan werken links naar uw pagina’s niet meer. Als u dit wilt gaan doen roep dan de hulp van uw website bouwer in, die via een z.g.n. 301-redirect in het .htaccess bestand bij uw webhost de adreswijzigingen van URL A naar URL B kan opnemen, zodat bestaande links niet komen te vervallen.

Tags en URL samengevat
Hieronder ziet u een voorbeeld van een zoekresultaat op Google voor de zoekopdracht “presentatie”:

SEO-Title-tag-Meta-description-URL

U ziet dat het sleutelwoord “presentatie” voorkomt in zowel de titel, de URL als de beschrijving van de pagina. Bovendien is het sleutelwoord dik gedrukt. Als een zoekopdracht letterlijk voorkomt in de title-tag, URL of meta-description wordt dit in de resultaten dik gedrukt weergegeven zodat het voor degene die de zoekopdracht uitvoerde direct duidelijk is dat zijn zoekopdracht op deze website/pagina voor komt. Dit verhoogt het aantal keer dat iemand in de zoekresultaten op uw site doorklikt.

Alt-tag van afbeeldingen
Als u een afbeelding plaatst op een pagina van uw website dan kunt u hier een zogenaalde alt-tag aan toevoegen. Het is de bedoeling dat hierin kort wordt beschreven wat er op de afbeelding staat. De inhoud van de alt-tag wordt weergegeven als de afbeelding (nog) niet laadt. Bovendien is het voor de zoekmachines een manier om teweten te komen wat er op die afbeelding staat. Doorgaans zal er op de afbeelding iets staan dat bij het onderwerp van de pagina hoort, in de alt-tag kunt u dus wederom het sleutelwoord dat hoort bij de pagina opgeven. Stel, op de pagina uit bovenstaand voorbeeld staat een afbeelding waarop wordt uitgebeeld wat de juiste lichaamshouding is bij het geven van een presentatie, dan zou de alt-tag kunnen zijn: “De juiste lichaamshouding bij het geven van een presentatie”. Het kan ook korter, maar zorg dat in ieder geval het sleutelwoord wordt genoemd.

4. Linkbuilding

Linkbuilding, het verkrijgen van links vanaf andere sites naar uw eigen site, is een van de off-site factoren die sterk bijdraagt aan de vindbaarheid van uw site. Een link van een site naar een andere site wordt door zoekmachines gezien als een stem op die site. Als uw site veel links van andere sites krijgt dan vinden die sites uw site blijkbaar relevant om te vermelden. Hierdoor zal uw site in de ranking van de zoekresultaten eindigen boven een vergelijkbare site die weinig links – stemmen – van andere sites krijgt.

Hierbij speelt ook nog mee uit welke “buurt” van het internet u binnenkomende links krijgt. Een stem van een site die als goed bekend staat weegt zwaarder dan een stem van een site die zelf een lage ranking heeft.

Er zullen meestal met de tijd wel links naar uw site gemaakt worden door andere websitebeheerders, maar u kunt dit proces aanzienlijk versnellen door websites waarop u graag een link wilt hebben actief te benaderen. Denk hierbij aan de site van uw gemeente, het bestuur van uw school (meestal staat hier al een link), de site van de plaatselijke krant (artikel + link), ouders op uw school die een website beheren en andere websites die u kent.

5. Social media

Met de opkomst van de social media hebben de zoekmachines er een nieuwe mogelijkheid bij gekregen om te beoordelen of een website relevant is of niet. Wordt er over uw site getwitterd of worden er veel links op Facebook geplaatst naar uw site dan wordt dit, net als bij inkomende links, gezien als een stem op uw site. Ook uw eigen aanwezigheid op social media met daarin een link naar uw website is een pre. U kunt dus overwegen om een Twitter-account of een Facebook-pagina voor uw school aan te maken. Als u een nieuwsbericht plaatst op de website van uw school kunt u dit bericht meteen delen via Twitter of Facebook met de ouders die u hierop volgen. Hou er wel rekening mee dat het tijd kost om uw Twitter of Facebook account bij te houden.

U kunt er ook voor zorgen dat uw bezoekers foto’s, filmpjes en artikelen van uw site makkelijk zelf kunnen delen op hun eigen social media accounts. Bijvoorbeeld door het toevoegen van “deel-knoppen” op uw website. De bouwer van uw website kan u helpen om dit op uw site te installeren.

6. Adwords

Adwords is het advertentie netwerk van Google. Via Adwords kunt u tegen betaling uw site laten verschijnen bovenaan en rechts van de zoekresultaten bij door u gekozen zoektermen. U betaalt per keer dat iemand op uw advertentie klikt en u kunt al adverteren vanaf een paar cent per klik.

In Adwords kunt u instellen dat de advertenties alleen getoond worden aan mensen uit een bepaald gebied, maak hier gebruik van dat scheelt een hoop in de kosten. Bovendien heeft het geen nut om advertenties te tonen aan ouders uit Groningen als uw school in Haarlem zit.

Mocht het u niet lukken om hoog in de zoekresultaten te eindigen of u wilt niet wachten tot de nodige veranderingen zijn doorgevoerd, dan is Adwords een goede oplossing om toch gevonden te worden.

U kunt zich aanmelden voor een Adwords account op: https://adwords.google.com

Tot slot

Wijzigingen die u doorvoert aan de hand van de in dit document gegeven tips zijn niet direct zichtbaar. Meestal zult u na enkele dagen verschil zien, maar het kan ook langer duren, afhankelijk van hoe vaak de zoekmachines uw site bezoeken.

Om te zien hoe de pagina’s van uw site in Google staan geïndexeerd gaat u naar https://www.google.nl/ . Vul dan in het zoekveld het volgende in:

site:www.scholenmetsucces.nl

Waarbij u www.scholenmetsucces.nl vervangt door het adres van uw eigen website. Als u dit doet krijgt u een overzicht van alle bij Google bekende pagina’s van uw site. Aan de hand hiervan kunt u makkelijk zien welke title-tags en meta-descriptions verbeterd kunnen worden.