Swot-analyse

Swot in het onderwijs

De SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats) is een instrument om de positie van de organisatie mee in kaart te brengen.

De SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats) is een instrument om de positie van de organisatie mee in kaart te brengen. Het wordt veel gebruikt bij keuzeprocessen en strategische planning.

Bij deze analyse worden intern de sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld gebracht. Extern wordt er gekeken naar de belangrijkste kansen en bedreigingen. Op deze manier wordt een compleet beeld verkregen van de kerngegevens van de organisatie.

Aandachtspunten per onderdeel

  1. Sterktes: unieke eigenschappen, innovaties, goed imago etc. Kennis, middelen en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld.
  2. Zwaktes: geen duidelijke strategie, slecht imago, onvoldoende vakkennis etc. Kennis, middelen en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld.
  3. Kansen: nieuwe markten, nieuwe doelgroepen, nieuwe methoden etc.
  4. Bedreigingen: concurrentiedruk, teruglopende markt, veranderende behoeften/wensen, beleid overheid etc.

Extra informatie

File pdf Voorbeeld SWOT-analyse