Ui-model organisatiecultuur

Een organisatiecultuur bestaat uit verschillende lagen, het ui-model van Hofstede (1991) weet dit krachtig te verbeelden. Hoe dieper u in de ui komt, hoe moeilijker het is deze laag te veranderen. Symbolen vormen de meest oppervlakkige laag en waarden zijn de diepste laag van een organisatiecultuur. Helden en rituelen zitten daar tussenin.

Symbolen

Dit zijn de meest oppervlakkige kenmerken van een organisatiecultuur. Het zijn woorden, afbeeldingen, gebaren of voorwerpen met een betekenis die alleen door de leden van de cultuur begrepen worden. Bijvoorbeeld vakjargon, kleding, vlaggen etc.

Helden

Dit zijn personen die over eigenschappen beschikken die in de cultuur erg belangrijk zijn en daarom fungeren als gedragsmodel. Het gaat hierbij niet altijd om levende personen. Bijvoorbeeld de prestaties van de oprichter blijven lange tijd leven door de anekdotes die rond gaan. Antihelden kunnen ook deze rol vervullen, verhalen over onoplettende collega’s laten zien hoe het niet moet.

Rituelen

Dit zijn collectieve activiteiten die overbodig zijn om het gewenste doel te bereiken, maar die als sociaal essentieel worden beschouwd binnen een cultuur. Voorbeelden van rituelen zijn: groeten, recepties, het zoenritueel etc.

Waarden

De waarden vormen de kern van een organisatiecultuur. Deze geven aan welk gedrag in de organisatie als goed of slecht, als normaal of abnormaal, als rationeel of irrationeel wordt beschouwd.

ui model hofstede