Zes C’s voor het formuleren van een boodschap

Het is belangrijk dat de boodschap blijft hangen bij de doelgroepen en wordt opgepakt door de media. De zes C’s vormen criteria bij het opstellen van een boodschap.

Zes C’s

1. Clear – Helder:

Zorg dat de boodschap voor de doelgroep begrijpelijk is en niet voor meer interpretaties vastbaar is.

2. Concise – Beknopt:

Vertel de boodschap in een paar zinnen.

3. Compeling – Appelerend:

Zorg dat de boodschap de ontvanger enthousiasmeert.

4. Connected – Aansluitend:

Zorg dat de boodschap inspeelt op de maatschappelijke behoeften en urgentie.

5. Contrasting – Contrasterend:

Zorg dat de boodschap onderscheidend is in vergelijking met de concurrentie.

6. Credible – Geloofwaardig:

Doe geen loze beloften, zorg dat de boodschap realistisch en haalbaar is. De boodschap mag niet in strijd zijn met eerdere daden en feitelijk gedrag van de afzender.

Tip

Vat de kernboodschap samen in een slogan of een pay off.