Zeven typen scholen

1. De ouder-faciliterende school

Is markt- en klantgericht en komt ouders tegemoet met:

 • Langere openingstijden
 • Opvang voor, tijdens en na schooltijd
 • Veel inspraak van ouders
 • Veel participatie van ouders

2. Maatschappelijk geëngageerde school

Sluit met een sterk maatschappijkritisch lesprogramma aan bij emancipatoire normen en waarden van ouders. Besteedt aandacht aan:

 • Milieuvraagstukken
 • Derde wereldproblematiek
 • Multi-etniciteit
 • Informatie/communicatietechnologie
 • Wereldoriëntatie

3. De Orthodox Confessionele school

Zoekt de veilige bescherming van de eigen godsdienstige identiteit. Kenmerken:

 • Sterk ontwikkelde eigen missie en visie
 • Streng in de leer
 • Eigen identiteit in alle onderdelen van het schoolleven uitgewerkt
 • Traditioneel, ordelijk, streng en degelijk

4. De pedagogische school

Creëert een warm, beschermd en veilig leer en leefklimaat voor leerlingen en leerkrachten. Onderscheidt zich door:

 • Belang relatie leerling – leraar
 • Belang relatie leerlingen onderling
 • Genegenheid en geborgenheid als belangrijke conditie voor het leren
 • Gericht op sociaal/emotionele ontwikkeling

5. De ‘one issue’ school

De school heeft één kenmerkend onderdeel van het programma dat ouders aantrekt. Ook wel vergelijkbaar met de magneetschool. Voorbeelden van ‘issues’:

 • Sport
 • Kunstzinnige vorming
 • Milieu
 • Internationalisering
 • Informatica
 • Snelle doorstroom VWO

6. De ‘zonder franje’ school

Hier staat cognitieve ontwikkeling centraal. Neigt naar no nonsens benadering.

Kenmerken:

 • Orde en regelmaat
 • Gedisciplineerde verhouding leerling – leraar
 • Prestatie- en resultaatgericht

7. De Gewone school

Dit schooltype heeft een modaal lesprogramma met een traditionele organisatie en leerkrachten die gewoon goed hun best doen met hart voor de zaak. Kenmerken:

 • Gewoon degelijk onderwijs
 • Geen duidelijke kenmerken waarop men zich profileert
 • Naar binnen, op het werk gericht
 • Het lesgeven komt op de eerste plaats