Marktonderzoek voor het Onderwijs

MarktonderzoekMarktonderzoek in het onderwijs is noodzakelijk bij het verkrijgen van inzicht in de kansen en concurrentie in de markt en de kwaliteiten en zwakheden van de eigen organisatie. Op basis van onderzoek kan een gedegen kwaliteitsbeleid worden gevoerd en kan er gericht worden gewerkt aan het voldoen aan de behoeften en eisen van bestaande en nieuwe klanten.

Scholen met Succes helpt u met het opzetten, uitvoeren en implementeren van onderzoek voor het onderwijs. Bepaal de marktpositie van uw school met een concurrentieanalyse en krijg inzicht in klanttevredenheid, schoolkeuzemotieven en beeldvorming middels tevredenheidsonderzoek.

Voordat men aan de gang kan met het opstellen van marketing/communicatiebeleid is het noodzakelijk om de markt (omgeving van de school) te verkennen. Door middel van marktonderzoek worden kansen en bedreigingen in beeld gebracht. Wanneer deze informatie voorhanden is kan gestart worden met het opstellen van een passende marketing- of communicatiestrategie.

Strategisch Onderzoek

Voordat men aan de gang kan met het opstellen van marketing- / communicatiebeleid is het noodzakelijk om de marktĀ  te verkennen.

Imago en Communicatie

Communicatie-onderzoek kan de basis vormen voor een communicatieplan of advies geven over een van de communicatiemiddelen.

Marktonderzoek VO

Marktonderzoek speciaal gericht op scholen in het VO, zoals schoolkeuzemotieven, evaluatie van de open dagen en tevredenheidspeilingen.