Analyse Marktpositie Voortgezet Onderwijs

Elke school beschikt over een schat aan marktinformatie. Het probleem is veelal dat deze informatie onvolledig is en verspreid over verschillende personen en organisatie onderdelen. Het kost enige moeite om deze informatie te rangschikken en te interpreteren.

Marktanalyse gaat in op de veranderingen in vraag en aanbod van onderwijs en aanverwante diensten. Om uw marktpositie te kunnen bepalen zullen wij dus op zoek gaan naar de volgende informatie:

Onderwijsvraag

  • Omvang en kenmerken van de jaarlijkse groep instromers op de markt (voor het VO de groep basisschoolverlaters), in verleden, heden en toekomst
  • De omvang van de basisgeneratie in het verzorgingsgebied van de school
  • Het marktaandeel dat de school heeft weten te realiseren, uitgedrukt als het percentage van alle basisschoolverlaters of leeftijdsgroep
  • Kenmerken van het toeleverend onderwijs en de veranderingen die zich daarin (zullen) voordoen of hebben voorgedaan

Onderwijsaanbieders

  • Aantal en soort onderwijsaanbieders in de regio
  • Marktaandelen van scholen (uitgedrukt in absolute en relatieve cijfers) die door hun locatie en onderwijsaanbod als concurrent beschouwd kunnen worden
  • Vernieuwingen in het aanbod van eigen school en concurrent

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Contact