Analyse PR- en Communicatiebeleid

Open dag, website, brochure? Welke informatiebron is volgens de leerling het meest belangrijk en worden die van u ontvangen en gewaardeerd?
Vragen over de effectiviteit van de communicatiemiddelen die uw school inzet bij de voorlichting aan leerlingen en hun ouders kunnen worden opgenomen in een vragenlijst over schoolkeuze en schoolkeuzeproces.

Interviews met leerlingen en sleutelinformanten uit andere publieksgroepen kunnen een meer gedetailleerd inzicht geven in hun oordeel over inhoud, vormgeving en timing van uw communicatiemiddelen en –activiteiten.

In gesprekken met in- en externe sleutelinformanten toetsen we de communicatiemiddelen en –activiteiten die de school in de jaarlijkse cyclus van voorlichting en werving hanteert aan de informatiebehoeften van uw doelgroepen.