Doelgroeponderzoek

Wie zijn de ouders die voor onze school kiezen? Welke ouders kiezen niet voor ons? Met welke buurtbewoners en partners hebben we te maken?

Voor het afstemmen van de communicatie is het van belang om inzicht te hebben in de doelgroepen om zo onderwerpen, toon en stijl op hun specifieke situatie en belangstelling af te stemmen.

Er kan op verschillende manieren naar de doelgroep worden gekeken:

  • Demografisch/geografisch: leeftijd, geslacht, samenstelling gezin, woonplaats, buurt waarin ze wonen, burgerlijke staat, mobiliteit en aantal kinderen.
  • Relationeel: welke relatie heeft de doelgroep met de school? Wat weet de doelgroep al van de school? Wat is de houding tegenover de school? Wat is het imago van de school er bij de verschillende doelgroepen?
  • Socio-economisch: inkomen, opleiding, beroep, vrije tijd etc.
  • Cultureel: afkomst qua land en cultuur, nationaliteit, religie etc.
  • Psychografisch: hoe is de doelgroep te typeren? Welke opvattingen hebben ze over politiek, milieu etc?

Scholen met Succes kan hulp bieden bij het uitvoeren van doelgroeponderzoek, zodat u gericht marketingbeleid kunt opstellen. Neem contact op over de mogelijkheden:

Contact