Carrière Drives – Drijfverentest

Mensen zijn effectiever wanneer zij werken vanuit hun passie. Laat mensen werk doen dat aansluit bij hun innerlijke drijfveren, en werk is een bron van energie en productiviteit. Forceer mensen in een andere rol, en zij worden minder productief en branden op.

Met Carrière Drives komt u te weten wat uw medewerkers wérkelijk beweegt en welke rol zij graag vervullen in uw organisatie. Het instrument stelt objectief vast wat uw mensen drijft. Willen zij pionieren? Anderen aansturen? Processen verankeren? Inzicht in de drijfveren van medewerkers maakt het mogelijk om hen gericht te sturen en stimuleren in hun ontwikkeling. Mensen worden productiever en gaan effectiever samenwerken.

De drijfveren van mensen brengen teams en organisaties in beweging. Drijfveren kunnen echter ook een bron van spanning zijn. Mensen streven verschillende doelen na. Daardoor werken zij soms langs elkaar heen. Maar zij vullen elkaar ook goed aan. Carrière Drives laat zien hóe. Het testrapport geeft praktische tips voor een effectievere samenwerking en verhoogt daarmee de productiviteit van uw teams.

Carrière Drives onderscheidt 8 rollen, die met verschillende kleuren worden aangeduid. De test is gebaseerd op het waardenmodel van organisatiedeskundige Quinn. Dit model is veel onderzocht en geniet een brede populariteit in de mangementliteratuur. In ons online assessment-systeem is het model doorvertaald naar een betrouwbare en valide test die geschikt is voor iedere werkende persoon.

drijfveren

Meer weten?

Neem contact op met Martine Visser (Psycholoog NIP) voor meer informatie over het aanbod van ons online assessment-systeem. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 41 862 330. U kunt ook een e-mail sturen naar martine@roodvis.nl