Onderzoek naar imago en schoolkeuzemotieven

Bij het opzetten van adequaat ouderbeleid of het ontwikkelen van een gerichte marketingstrategie is inzicht in het keuzegedrag van ouders en het schoolimago onmisbaar.

Schoolkeuzemotieven

Ouders willen het beste voor hun kind, het kiezen van een school is daardoor vaak niet eenvoudig. We hebben te maken met meer kwaliteitsgerichte en bewuste kiezende ouders. Het is belangrijk om hierop in te spelen met gerichte communicatie. Vooraf is het echter essentieel om inzicht te krijgen in de keuzeoverwegingen van ouders: wat zijn hun drijfveren? Wat beweegt hen? Wat spreekt hen aan?

Schoolimago

Het imago speelt een grote rol bij de schoolkeuze van ouders. Ze kennen meestal niet alle sterke en zwakke punten van de school en gaan daardoor vaak af op hoe er in de buurt over de school wordt gepraat. Het imago komt tot stand door indrukken, kennis, ervaringen, gevoelens en verwachtingen. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de school bekend staat in de omgeving en bij de eigen ouders (die zijn immers de ambassadeurs van de school). Vervolgens moet er gekeken worden of het imago overeenkomt met wat de school wil uitstralen (gewenste identiteit).

Scholen met Succes kan u helpen inzicht te verkrijgen in de schoolkeuzemotieven en het schoolimago door middel van: panelgesprekkeninterviews en tevredenheidsonderzoek.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Contact