Interviews

Een interview is een volledig gestructureerd vraaggesprek waarbij één of meerdere personen worden ondervraagd door één of meerdere personen. Hierbij is kennisvergaring het doel. Scholen met Succes kan interviews voor u afnemen welke onder andere zijn gericht op schoolkeuzemotieven, imago en concurrentieverhoudingen van de school.

Streetcorner

De streetcorner heeft als doel het imago van uw school en haar concurrenten te achterhalen. In de omgeving van de school zullen diverse ouders van verschillende scholen worden ondervraagd. Hierbij dienen de schoolkeuzemotieven en concurrentieverhoudingen naar voren te komen.

File pdf Voorbeeldrapportage

Exit interviews

Met exit interviews kunt u inzicht krijgen waarom een leerling uw school vroegtijdig heeft verlaten. Ouders worden telefonisch worden ondervraagd over de reden van het verlaten van de school. Wanneer er in de resultaten geen sprake is van individuele motieven maar blijkt dat de school op één bepaald onderdeel minder goed functioneert, kan de school hier aan werken.

Telefonische enquêtes

Telefonische enquêtes richten zich voornamelijk op het achterhalen van schoolkeuzemotieven van de eigen ouders maar ook ouders die gekozen hebben voor een andere school. Daarnaast kunnen er sleutelinformanten worden geïnterviewd om extra relevante informatie te vergaren. U kunt hierbij denken aan mensen die van buitenaf naar de school kijken zoals buitenschoolse opvang, KDV, een wijkagent etc.

File pdf Voorbeeld uitnodiging

Voor deelname of meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Contact