Marktprofiel

Een marktprofiel is een schriftelijke rapportage waarmee de marktsituatie van uw school in kaart wordt gebracht. U krijgt hiermee inzicht in de concurrentieverhoudingen, marktaandeel, leerlingstromen en de ontwikkeling van de basisgeneratie.

Het rapport wordt gemaakt op basis van demografisch cijfermateriaal van o.a.: gemeente, CFI, CBS en de school zelf. Waar mogelijk worden de gegevens aangevuld met informatie uit de tevredenheidspeilingen en uit gerichte gesprekken met de school.

De inhoud van een rapport marktprofiel is afhankelijk is van de beschikbaarheid van de data.

  • Wijkbeschrijving en geografische leerling-spreidingskaart
  • Overzicht woningenbestand en prognose basisgeneratie
  • Herkomst leerlingen naar bevolkingsgroep
  • Concurrentieverhoudingen
  • Prognose ontwikkeling leerlingaantallen
  • Verdeling leerlinggewichten over de scholen
  • Herkomst en bestemming leerlingen en marktaandeel (zie leerlingplot)
  • Samenvatting

Voorbeeld

File pdf Download voorbeeld marktprofiel

Kosten

Het marktprofiel is een maatwerkproduct en de kosten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het benodigde cijfermateriaal.

BasisprijsĀ  ā‚¬610,- ex. BTW.

Bij collectieve afname als bestuur kunnen de kosten aanzienlijk lager worden. Neemt u gerust contact op om eens te overleggen over de mogelijkheden.

Contact