Online Imago Analyse

De Online Imago Analyse is een snelle en innovatieve online assessmentmethode om uw communicatie-uitingen in kaart te brengen. Op basis van uw website, uw schoolgids, nieuwsbrief, folder en/of brochure en Social Media maken we, via een uniek tekstanalyse systeem, een modelmatige schets van de uitstralingskracht van uw middelen. Komt het beeld dat uw middelen uitstralen overeen met uw bedoelingen? En sluit het aan bij de behoeften en ervaringswereld van uw klanten? Binnen 48 uur zorgen we dat er een helder rapport voor u klaar ligt!

Wat levert het u op?

U krijgt snel inzicht in de wijze waarop u zich als school profileert en of uw communicatiemiddelen consistent worden ingezet. De resultaten kunnen gebruikt worden om na te gaan of uw huidige imago overeenkomt met het gewenste imago en of het aansluit bij de wensen en meningen van ouders of leerlingen.

Hoe werkt het?

De Online Imago Analyse gebruikt de communicatieuitingen van uw school om inzicht te krijgen in uw profilering. Zo kijken wij naar de communicatiestijl van de website, analyseren we de missie en visie, scannen we de berichten die via Social Media worden verstuurd en nemen we de offline communicatiematerialen, zoals brochures, schoolgidsen en nieuwsbrieven onder de loep. Voor het analyseren van deze communicatie uitingen maken we gebruik van een uniek systeem dat tekstuele items kan vertalen naar cultuurkenmerken. En die zeggen veel over uw ware gezicht of profiel.

Als u meer wilt weten over de werkwijze en de gebruikte methodieken neemt u gerust contact met ons op.

Deelnemen

Neem contact met ons op voor deelname.

Contact