Panelgesprekken met ouders of personeelsleden

Een panelgesprek is een gesprek met een groep ouders of personeelsleden en een onderzoeker. Het belangrijkste doel van panelgesprekken is het leren kennen van de opvattingen van de deelnemers over een bepaald thema. Bij een panel komen deelnemers samen tot bepaalde meningen, opvattingen en suggesties. Het panel vormt input voor (communicatie)beleid, maar is tegelijkertijd ook een middel voor goed partnerschap. Het vragen naar de opvattingen, de wensen of de verwachtingen en de waardering van ouders draagt tenslotte bij aan een goede samenwerking tussen school en ouders.

panelgesprekken

Een panelgesprek geeft door de evenwichtige samenstelling een beeld van de meningen die aanwezig zijn in de school. Naast een panelgesprek is zijn er ook teampanels mogelijk.

Mogelijke thema’s van panelgesprekken

Thema’s van panelgesprekken kunnen zijn: schoolkeuzemotieven, onderwijskwaliteit, profilering, wervingskracht, tevredenheid, verhuizing/ verbouwing of de invoering van nieuwe lesmethoden.

Traject

Scholen met Succes kan de ouderpanels begeleiden, op zichzelf staand of als onderdeel van een breder communicatie adviestraject.

Tijdsduur

Gemiddeld duurt een panelgesprek 1,5 tot 2 uur.

Voorbeeldrapportage

File pdf Voorbeeldrapportage 1
File pdf Voorbeeldrapportage 2

Voor deelname of meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Contact