Tevredenheidspeilingen Voortgezet Onderwijs

Scholen met Succes kan uw school ondersteunen met tevredenheidsonderzoek onder diverse doelgroepen

Met de tevredenheidspeilingen onderzoekt u wat de leden van uw schoolteam, ouders en leerlingen vinden van de (waargenomen) kwaliteiten van uw school. De uitkomsten van tevredenheidspeilingen maken duidelijk of en hoe de zaken geregeld zijn, wat goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Deze informatie kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken:

  • Vergelijk doelgroepervaringen met de kwaliteitsstandaards van uw school
  • Het formuleren van kwaliteitscriteria en -normen voor uw school of afdeling
  • Gericht werken aan kwaliteitsverbetering en aanscherping van de profilering van uw school
  • Aan de inspectie duidelijk maken dat u werk maakt van kwaliteitsmanagement
  • Voorlichting aan ouders, leerlingen en andere publieksgroepen

Kosten en werkwijze

De vragenlijst wordt online afgenomen. Tegen meerprijs kan de peiling ook op papier worden afgenomen. Ouders en personeelsleden worden via een email uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Leerlingen kunnen de peiling op een schoolcomputer invullen.

Peiling Kosten
Ouders € 495,- + € 0,50 per leerling
Leerlingen € 495,- + € 0,50 per leerling
Personeel € 495,-
Meerprijs peiling op papier € 125,-

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Contact