Leerlingtevredenheid Voortgezet Onderwijs

Leerlingen die voor uw school gekozen hebben en daarmee afnemer geworden zijn, zullen met positief gestemde verwachtingen deelnemen aan het onderwijs en het pedagogisch klimaat van uw school. Zij zijn in potentie belangrijke ambassadeurs voor uw school. Maar zijn zij dat daadwerkelijk? Hoe tevreden zijn zij na een of twee jaar onderwijsdeelname? Ervaren zij in de praktijk de kwaliteiten die uw school eerder heeft benadrukt bij de voorlichting en werving? Een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen brengt aan het licht of hun verwachtingen zijn uitgekomen

Het meten van de tevredenheid van leerlingen over de kwaliteit van hun school kan een grote bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van uw school. Leerlingen zijn vaak veel kritischer dan ouders en kunnen als directe ‘gebruikers’ van het onderwijs heel goed hun mening geven over belangrijke zaken op uw school.

Bij het samenstellen van een vragenlijst kunt u gebruik maken van ons overzicht van domeinen en rubrieken en onze voorbeeldvragenlijst. Deze vragen gaan in op dimensies als de lessen, de leraren, het onderwijsleerproces, veiligheid, de sfeer op school, buitenlesactiviteiten, informatie voorziening en leerlingenparticipatie. De resultaten zijn direct beschikbaar voor evaluatie en verbeteractiviteiten.

De voorbeeldvragenlijst begint met de 17 vragen uit Vensters Voor Verantwoording. Scholen zijn vanuit de onderwijsinspectie verplicht deze vragen af te nemen. We raden dan ook aan deze vragen op te nemen in uw vragenlijst.

Domeinen en rubrieken Leerlingpeiling VO

Domein Rubriek
Leerlingbegeleiding Mentor
Leerlingbegeleider
Gebouw en faciliteiten Gebouw
Kantine
Computers en studiehoeken
Mediatheek
Wat je leert (inhoud) Zelf(standig) leren
Zelf kiezen
Theorie en praktijk
Manier van leren (didactiek) Interessante lessen
Afwisselende werkvormen
Samenwerken
Portfolio Portfolio
Leraren Leuke leraren
Ondersteuning (coaching)
Duidelijke uitleg
Leerlingen Sfeer in de klas
Sfeer op school
Informatie Informatie aan leerlingen
Contact met ouders
Leerlingenparticipatie
Tevredenheid Tevredenheid
Reputatie Reputatie
Veiligheid en orde Veiligheid en orde

Voorbeeldvragenlijst

File pdfVoorbeeld vragen Leerlingtevredenheid VO

Neem voor meer informatie of deelname contact met ons op:

Contact