Personeeltevredenheid VO

Uw medewerkers vormen het hart van uw schoolorganisatie. Zij hebben hun eigen verwachtingen, drijfveren en belangen en zullen zich ook een mening vormen over de school en de schoolprestaties. Door te vragen naar hun mening vergroot u de transparantie van uw schoolorganisatie. Dat werkt naar beide kanten. De vragen die de school stelt maken duidelijk wat de schoolleiding belangrijk vindt en omgekeerd weet de schoolleiding hoe medewerkers over bepaalde zaken denken. En dat biedt u weer inzicht in het hoe en waarom van hun handelen.

De Personeelspeiling voor het voortgezet onderwijs is onderverdeeld in de volgende domeinen:

 • Schoolklimaat (veiligheid)
 • Schoolgebouw (gebouw en faciliteiten)
 • Werkklimaat (samenwerking collega‚Äôs, waardering/voldoening werk)
 • Pedagogisch klimaat (leerlingen)
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Werkdruk
 • Loopbaanmanagement (uitdagings- en ontplooiingsmogelijkheden)
 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • Management(de schoolleiding)
 • Organisatie
 • Veiligheid
 • Algemene tevredenheid en betrokkenheid

Voorbeeld vragenlijst

File pdf Voorbeeld vragenlijst Personeel VO

Neem voor meer informatie of deelname contact met ons op:

Contact