Website-scan

De schoolwebsite

De makkelijkste en snelste manier voor ouders om zich te oriënteren op een school is via internet. Vrijwel alle scholen maken gebruik van internet om ouders aan te trekken en ouderbetrokkenheid te vergroten. Dat maakt de website van de school tot een belangrijk medium.

Website-scan

Bij het analyseren van uw website kijken we naar zowel de vorm als naar de inhoud. Om een indruk te krijgen van hoe uw school zich aan de buitenwereld presenteert, houden wij in onze beoordeling, naast een objectieve, professionele blik, ook rekening gehouden met de indruk die de website zou kunnen maken op de zich oriënterende ouder.

Onderdelen van de analyse zijn:

  • Scan van de vormgeving – Hoe aantrekkelijk zie uw website eruit?
  • Scan van de homepage – Hoe is de eerste digitale kennismaking met uw school?
  • Scan van de navigatie – Hoe gemakkelijk vindt een gebruiker de weg binnen uw website?
  • Scan van de tekst – Hoe effectief is de inhoud van uw website?

Rapport

U ontvangt van ons een helder rapport met onze bevindingen en adviezen. Op basis hiervan kunt u zelf maatregelen nemen om uw website te optimaliseren. Natuurlijk staan wij u ook graag met deskundig advies terzijde.

Voor deelname of meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Contact