Ouderpanel

Naast de tevredenheidspeilingen die wij in opdracht van scholen en schoolbesturen uitvoeren zijn wij ook geïnteresseerd in de mening van ouders over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Regelmatig worden ouders geconfronteerd met nieuwe regelgeving en initiatieven vanuit de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de buitenschoolse opvang, afschaffing van het persoonsgebonden budget (PGB) of het initiatief op gemeentelijk niveau om schoolzwemmen af te schaffen.

Als u zich aanmeldt voor het Scholen met Succes Ouderpanel wordt u enkele keren per jaar om uw mening gevraagd over uitsluitend onderwijsgerelateerde onderwerpen. Uiteraard krijgt u dan ook inzicht in de onderzoeksresultaten. Deze onderzoeksresultaten stellen ons in staat om scholen zo goed mogelijk te informeren en adviseren over wat er leeft onder ouders. Door deelname helpt u mee aan het verbeteren van het basisonderwijs voor nu en voor de toekomst.

Aan-/Afmelden Ouderpanel

Velden met een * zijn benodigd.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail.