Filosofie

3m model

Adviestrajecten vragen om maatwerk. In overleg bekijken we wat voor uw school of bestuur de beste aanpak is. Aan de hand van ons ‘drie stappen plan’ bepalen we hoe we de in- en externe communicatie kunnen verbeteren, om zo het succes van uw school of bestuur te vergroten.

1 Markt en maatschappij: waar staan we in onze omgeving?

Met (onderzoeks)gegevens uit de school en/of het bestuur en via gericht onderzoek brengen we de markt- en concurrentiepositie in beeld en bekijken we de mogelijkheden om deze te behouden en te verbeteren. Naast feitelijke, getalsmatige gegevens worden ook de klanttevredenheid, schoolkeuzemotieven en het imago onderzocht.

2 Mensen en missie: wat willen we zelf?

Als we weten waar we staan, is het tijd om naar binnen te kijken. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: Wat willen we met onze leerlingen bereiken? Welk onderwijskundig profiel streven we na en hoe kunnen we dat vertalen naar een aantrekkelijk publieksprofiel? Welke houding en vaardigheden zijn er nodig in ons team om onze bedoelingen met overtuiging naar buiten te brengen? In deze fase wordt het schoolprofiel bepaald.

3 Middelen en methoden: wat laten we zien?

Goede effectieve communicatiemiddelen sluiten aan bij waar de markt gevoelig voor is (stap 1), maar passen ook bij de interne organisatie (stap 2). Nu duidelijk is wat de markt verlangt en waar de school voor staat, kan het schoolprofiel worden vertaald naar wervende communicatiemiddelen.