Netwerk

Scholen met Succes werkt samen met:

De Roo Management

logo

De Roo Management & Advies BV is een gerenommeerd adviesbureau voor onderwijs en non-profitorganisaties. Het is gespecialiseerd in werving en selectie, interim management, teambuilding en coaching. Via De Roo kunnen we putten uit een enorme bron van ervaring via een grote pool van (oud-) schoolleiders die ondersteuning kunnen bieden via coaching on the job, co-management of interim management. We juichen deze samenwerking toe omdat we in profileringstrajecten regelmatig te maken krijgen met schoolleiders en teams die wel enige praktische ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van ondernemend en marktgericht opereren.
www.deroo.nl

SchouderCom

SchoudercomSchouderCom is een besloten online ouderportaal die grote voordelen biedt voor de schoolcommunity. Op de eerste plaats staat alle school-ouder communicatie overzichtelijk bij elkaar. Informatie raakt niet meer zoek en wordt veel sneller weer gevonden, dit geldt zowel voor het team als voor de ouders. Daarnaast is het een krachtig instrument voor de school om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en de ouderparticipatie zeer gemakkelijk te kunnen regelen.
www.schoudercom.nl

Wij-leren

wij-lerennl

www.wij-leren.nl

EigenwijzrEigenwijzr

De EigenwijzR is een preventief meet- en monitorinstrument voor het welbevinden en de sociale veiligheid van kinderen.
www.eigenwijzr.nl