Netwerk

Scholen met Succes werkt samen met:

De Roo Management

logo

De Roo Management & Advies BV is een gerenommeerd adviesbureau voor onderwijs en non-profitorganisaties. Het is gespecialiseerd in werving en selectie, interim management, teambuilding en coaching. Via De Roo kunnen we putten uit een enorme bron van ervaring via een grote pool van (oud-) schoolleiders die ondersteuning kunnen bieden via coaching on the job, co-management of interim management. We juichen deze samenwerking toe omdat we in profileringstrajecten regelmatig te maken krijgen met schoolleiders en teams die wel enige praktische ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van ondernemend en marktgericht opereren.
www.deroo.nl

Roodvis Organisatieontwikkeling

Roodvis

Roodvis Organisatieontwikkeling is een in 2004 opgericht adviesbureau en netwerk van zelfstandig werkende adviseurs op het gebied van:

  • Competentieontwikkeling en -management
  • Beoordeling van (management) potentieel
  • Coaching en carrièreplanning
  • Ontwikkeling en/of implementatie van HR–processen en –instrumenten

De missie van Roodvis is dat mensen zich als een vis in het water voelen op hun werk. Door de samenwerking met Roodvis zijn we instaat om een scala aan beproefde motivatie- en competentie-testen aan te bieden. Alle testen worden besproken met een ervaren testpsycholoog (NIP).
www.roodvis.nl

SchouderCom

SchoudercomSchouderCom is een besloten online ouderportaal die grote voordelen biedt voor de schoolcommunity. Op de eerste plaats staat alle school-ouder communicatie overzichtelijk bij elkaar. Informatie raakt niet meer zoek en wordt veel sneller weer gevonden, dit geldt zowel voor het team als voor de ouders. Daarnaast is het een krachtig instrument voor de school om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en de ouderparticipatie zeer gemakkelijk te kunnen regelen.
www.schoudercom.nl

YIC

logo-yic

YIC is in 2011 opgericht om individuen en organisaties te ondersteunen in het managen van de dagelijkse stress op het werk en de privé situatie. De YIC programma’s worden uitgevoerd door een landelijk netwerk van gecertificeerde leraren. Yic verzorgt in samenwerking met scholen met succes de stressreductie trainingen “veerkracht voor de leerkracht” en de vragenlijst stress- en werkdrukbeleving.
www.yic.nl

Wij-leren

wij-lerennl

www.wij-leren.nl

EigenwijzrEigenwijzr

De EigenwijzR is een preventief meet- en monitorinstrument voor het welbevinden en de sociale veiligheid van kinderen.
www.eigenwijzr.nl