Tevredenheidspeilingen voor Ouders, Leerlingen en Personeel

TevredenheidspeilingenOnderzoek is noodzakelijk bij het verkrijgen van inzicht in de markt en de eigen organisatie. Op basis van onderzoek kan een gedegen kwaliteitsbeleid worden gevoerd en kan er gericht worden gewerkt aan het voldoen aan de behoeften en eisen van bestaande en nieuwe klanten.

"Heldere afnameprocedure en duidelijke verslaglegging.
Minimale belasting en maximale opbrengst!"
Directeur basisschool Triangel, Delfgauw

Scholen met Succes helpt u met het opzetten, uitvoeren en implementeren van onderzoek voor het onderwijs. De tevredenheidspeilingen zijn positief beoordeeld door het kwaliteitsplatform voor het primair onderwijs Q-Primair en de onderwijsinspectie. De peilingen zijn gebaseerd op het INK model, de kenmerken van de effectieve schoolbeweging en het SERVQUAL-model voor service, kwaliteit en klantgerichtheid.

Standaard peilingen

Met de beproefde standaard peilingen voor ouders, leerlingen en personeel kunt u snel aan de slag.

Themalijsten

De thematische vragenlijsten kunt u gebruiken als u een specifiek aspect van uw school wilt onderzoeken.

Aanvullende producten

Naast de standaard en thematische peilingen kunt u nog aanvullende producten bestellen.