360 Graden Feedback

De 360 Graden Feedback is een instrument om het functioneren van een medewerker in zijn totaliteit te meten. Het functioneren wordt gemeten door input te verzamelen van ondergeschikten, leidinggevenden en collega’s met dezelfde functie. Daarnaast wordt ook gemeten wat de betreffende medewerker van zijn eigen functioneren vindt.

360 graden feedback

De 360 Graden Feedback vragenlijst voor het onderwijs bestaat uit 80 vragen die ingaan op acht kerncompetenties. Deze kerncompetenties zijn opgesteld door de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). De acht kerncompetenties die bij schooldirecteuren aan bod komen zijn:

  • Gericht zijn op het primaire proces
  • Organisatie ontwikkeling
  • Organisatiebeleid en –beheer
  • Ondernemerschap
  • Intrapersoonlijke competenties
  • Zelfsturing
  • Interpersoonlijke competenties
  • Aansturen van professionals.

Regelmatig kiezen schoolbesturen ervoor om het functioneren van schooldirecteuren in kaart te brengen en eventueel bij te sturen. De 360 Graden Feedback vragenlijst is een uitstekend middel om dit te doen. Wanneer een schooldirecteur deelneemt aan de 360 Graden Feedback wordt er feedback verzameld van bestuursleden, MR, collega directeuren en personeelsleden.

De resultaten van de 360 Graden Feedback kunnen ook gebruikt worden door de persoon die de feedback ontvangt om aandachtspunten en trainingen vast te stellen.

Onze 360 Graden Feedback rapportages zijn voorzien van tabellen waarin de resultaten per competentie zijn weergegeven. In één oogopslag is te zien hoe de verschillende groepen de directeur beoordelen.

360 Graden Feedback Voorbeeldrapportage

File pdf 360 Graden Feedback voorbeeld.

360 Graden Feedback Vragenlijst

File pdf 360 Graden Feedback voorbeeld vragenlijst

Kosten en deelname

Voor een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen:

Contact