Bestuursrapportage tevredenheidspeiling

Bij deelname van meerdere scholen van een bestuur aan de ouderpeiling, leerlingpeiling of personeelspeiling is het mogelijk een bovenschoolse rapportage te leveren.

bestuursrapportage-tevredenheidspeiling

“Voor klantgericht werken is dit onderzoek een must. Als je je wilt profileren, moet je wel weten wat je klanten belangrijk vinden. Het onderzoek past ook in de gedachte dat scholen geen eilanden moeten zijn, maar onderling vergelijkbaar zijn en van elkaar kunnen leren”.

Otto Meulenbeek, Algemeen Directeur OPO Apeldoorn

Inhoud van een bestuursrapportage

  • Rapportcijfers van alle scholen in één tabel, met daarbij het aantal respondenten (responsecijfers). En de gemiddelde score van alle scholen. Tevens (indien van toepassing) vermelding van de cijfers van eerdere deelname. Grafische weergave hiervan in staafdiagrammen.
  • De rapportcijfers per rubriek van alle scholen in een tabel met daarbij (indien van toepassing) de scores van eerdere deelname en de gemiddelde scores per rubriek. Met kleurmarkering aangegeven de afwijkende scores.
  • Tabellen van alle scores per vraag/per school. Met daarin, middels kleurmarkering aangegeven, de meest afwijkende scores (hoog en laag). De gemiddelde score per vraag wordt ook weergegeven.
  • Overzicht van de satisfactie/prioriteiten matrices van alle deelnemende scholen. Zowel een totaaloverzicht als per rubriek.

Kosten

De kosten van een bovenschoolse rapportage zijn afhankelijk van de grootte van het bestuur:

  • t/m 10 scholen € 535,-.
  • meer dan 10 scholen € 595,-

Kosten van eventuele verdere analyses op aanvraag.

Voorbeeldrapportage

File pdf Voorbeeldrapportage_Bestuursrapport

Samenvatting Bestuursrapportage

Naast de bestuursrapportage is het mogelijk om een samenvatting te leveren. Dit is een compact overzicht van de belangrijkste resultaten en conclusies met vergelijking tussen de verschillende scholen. Ook worden de resultaten uit de ouder-, leerling- en personeelspeiling naast elkaar gezet. Al met al een handig hulpmiddel voor presentatie aan bijvoorbeeld de Raad van Toezicht.

De samenvatting is maatwerk en is daarom precies aan te passen aan uw wensen. Klik hier voor een voorbeeld. De samenvatting is te bestellen vanaf €400,- (ex. btw).

Bestellen

Voor meer informatie of deelname kunt u contact met ons opnemen:

Contact