Exit-onderzoek oud-leerlingen

Leerlingen

Niet alleen de tevredenheid van de huidige leerling- en ouderpopulatie van een school is een goede graadmeter voor de geboden onderwijskwaliteit. Ook de mate waarin de oud-leerlingen zich weten te handhaven in het vervolgonderwijs is een belangrijke indicator. Om te zien hoe goed leerlingen zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs, heeft Scholen met Succes in samenwerking met het veld een zogeheten Exit-onderzoek ontwikkeld voor oud-leerlingen. De rapportages geven waardevolle informatie over de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

Ouders

Naast de tevredenheid van oud-leerlingen is ook de tevredenheid van hun ouders een goede graadmeter voor de geboden onderwijskwaliteit. De tevredenheid van ouders over de basisschoolloopbaan van hun kinderen en de tevredenheid over de aansluiting met het gekozen vervolgonderwijs passen daarom prima in een systeem van kwaliteitszorg.

Vragenlijst

File pdf Vragenlijst Exit-onderzoek voor leerlingen.

Kosten

Peiling Kosten
Exit-onderzoek Leerlingen €295 + 0.50 per lijst
Exit-onderzoek Ouders €295 + 0.50 per lijst

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aanmelden voor het Exit-onderzoek kan via het deelnameformulier:

Aanmelden