IKC Vragenlijst

In 49 vragen verdeeld over 12 rubrieken komen thema’s als aansluiting, overdracht, begeleiding, organisatie, communicatie en imago aan de orde.

De vragenlijst wordt online afgenomen (indien wenselijk kan dit ook tegen meerprijs schriftelijk) en is bedoeld voor alle ouders die gebruik maken van het IKC, dus voor zowel ouders met een kind van 0 tot 4 jaar als voor ouders met een kind van 4 tot 12 jaar.

IKC Vragenlijst

  • Scholen met Succes stuurt per e-mail een persoonlijke uitnodiging naar iedere deelnemer.
  • De respondent klikt op de internetlink in het e-mailbericht en komt daarmee direct bij de vragenlijst.
  • Scholen met Succes houdt de respons bij en stuurt na één week, per e-mail, een herinnering uit naar de deelnemers die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Na twee weken wordt een tweede herinnering gestuurd.
  • U ontvangt iedere week een overzicht met het responspercentage, deze wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het deelnameformulier.
  • Na drie weken wordt de peiling, nadat er contact is opgenomen met de school, afgesloten.
  • Vanaf het moment van sluiten van de peiling heeft u binnen drie weken uw rapport met de resultaten in handen. De rapportage bevat naast de resultaten van het onderzoek ook een top 10 van punten waar ouders het meest (on)tevreden over zijn en een korte samenvatting.

Neem voor meer informatie of afname contact met ons op:

Contact