Personeelspeiling Primair Onderwijs

Voor het moderne management is de tevredenheid van eigen medewerkers erg belangrijk. Het is daarom belangrijk om de tevredenheid van medewerkers te meten. Dit kan met behulp van de Personeelspeiling die Scholen met Succes heeft ontwikkeld.

personeeltevredenheidspeiling

Inmiddels zijn er meer dan 3500 Personeeltevredenheidspeilingen afgenomen en wordt in de benchmark de uitslag vergeleken met het oordeel van duizenden collega’s. De Personeeltevredenheidspeiling (PTP) is waar mogelijk afgestemd op de Leerling- en Oudertevredenheidspeiling. De vragen van de Personeelspeiling zijn nauw gerelateerd aan de activiteiten van het IPB beleid. De peiling is daarmee zeer geschikt als hulpmiddel om het IPB beleid (verder) te ontwikkelen. Ook zijn een aantal vragen opgenomen die te gebruiken zijn voor de ontwikkeling c.q. bewaking van het ARBO beleid.

Evenals bij de Leerlingtevredenheidspeiling en de Oudertevredenheidspeiling is de rapportage van de Personeeltevredenheidspeiling goed te gebruiken voor het schoolplan en de inspectie.

De kenmerken van de Personeelspeiling:

  • Beproefde vragenlijst
  • Uitgebreide rapportage met geschreven samenvatting
  • Anonimiteit en privacy gewaarborgd.
  • Makkelijk en snel af te nemen
  • Weinig werk voor de school
  • Vergelijking met referentiegroep (benchmark) naar keuze.

Afname via internet

Naast het afnemen van de Personeeltevredenheidspeiling via schriftelijke, papieren vragenlijsten is het ook mogelijk om de Personeelspeiling online af te nemen. Daarmee bieden wij u nog meer gebruiksgemak, een minimale handeling en gewaarborgde anonimiteit. Als u gebruikt wilt maken van deze mogelijkheid kies dan de optie ‘online’ op het bestelformulier.

Kosten Personeelspeiling

Peiling Kosten
Personeelspeiling €295

Vragenlijst Personeelspeiling

Download hier een voorbeeld van de vragenlijst Personeelspeiling.

File pdf Vragenlijst Personeelspeiling

Overzichtelijke rapportage

Na afloop van het Personeeltevredenheidsonderzoek ontvangt u de resultaten in een overzichtelijke rapportage. Dit rapport bevat een geschreven samenvatting met de belangrijkste gegevens en vergelijkingen en een tabellenoverzicht met alle resultaten per vraag.

  • rapportage-PTPGeschreven samenvatting
  • Tabellenoverzicht met resultaten per vraag
  • Vergelijking met landelijke benchmark (ruim 20.000 respondenten)
  • Vergelijking met uw vorige peiling

File pdf Voorbeeldrapportage Personeeltevredenheidspeiling

Meer informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.

Deelnemen aan de Personeelspeiling kan via het bestelformulier:

Aanmelden