Schoolspecifieke vragen

Voor de tevredenheidspeilingen wordt gebruik gemaakt van standaardvragenlijsten, waardoor het mogelijk is om tegen relatief lage kosten uitgebreide rapportages te leveren met veel vergelijkingsmateriaal (benchmark). Bij de standaardvragenlijsten kunnen geen vragen weggelaten of toegevoegd worden. Wil een school of bestuur toch andere vragen toevoegen dan kan dit middels een aanvullende vragenlijst, of het bijvoegen van een opmerkingenblad.

schoolspecifiekevragen

Aanvullende vragenlijst met gesloten vragen

Het is mogelijk om aanvullende gesloten vragen via Scholen met Succes te laten uitvoeren. U geeft de items en vragen en wij doen dan het volgende:

  • Opstellen vragenformulier met gesloten vragen
  • Vermenigvuldigen tot gewenst aantal
  • Meesturen met standaard vragenlijsten
  • Aparte rapportage opstellen.

Opmerkingenblad met open vragen

Open vragen kunnen door Scholen met Succes niet verwerkt worden. De school kan bij de vragenlijst wel een apart blad bijvoegen waarop de ouders eventuele op- of aanmerkingen kunnen schrijven. De opmerkingen kunnen in de werkgroep tevredenheidspeiling door de school zelf worden verwerkt. Dit geeft de school verdieping.

Vragen bibliotheek

File pdf Vragen Ouders

File pdf Vragen Personeel

Kosten

Ouderpeiling Prijs op aanvraag, richtprijs tussen €295 en €495 + €0.50 per leerling.
Leerlingpeiling Prijs op aanvraag, richtprijs tussen €295 en €495 + €0.50 per leerling.
Personeelspeiling Prijs op aanvraag, richtprijs tussen €295 en €495.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Contact