Schooltijdenonderzoek

Scholen met Succes heeft een standaard vragenlijst ontwikkeld, verdeeld over de rubrieken: huidige schooltijden, begin schooltijden, eindtijd schooltijden en lesuren & middagpauze. U kunt deze vragen allemaal afnemen of naar eigen wens vragen weglaten of toevoegen.
De vragenlijst is bedoeld voor scholen en MR-en die graag de wensen van de ouders over de schooltijden willen inventariseren.

Schooltijden onderzoek

Met het Tevredenheidsonderzoek Schooltijden kan worden geïnventariseerd hoe de ouders denken over de huidige schooltijden en waar de mogelijkheden voor verbetering zijn. De peiling kan zowel online als op papier worden afgenomen en de vragenlijst kan per school worden aangepast.

  • Scholen met Succes stuurt per e-mail een persoonlijke uitnodiging naar iedere deelnemer.
  • De respondent klikt op de internetlink in het e-mailbericht en komt daarmee direct bij de vragenlijst.
  • Scholen met Succes houdt de respons bij en stuurt na één week, per e-mail, een herinnering uit naar de deelnemers die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Na twee weken wordt een tweede herinnering gestuurd.
  • U ontvangt iedere week een overzicht met het responspercentage, deze wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het bestelformulier.
  • Na drie weken wordt de peiling, nadat er contact is opgenomen met de school, afgesloten.
  • Vanaf het moment van sluiten van de peiling heeft u binnen drie weken uw rapport met de resultaten in handen. De rapportage bevat naast de resultaten van het onderzoek ook een korte samenvatting.

Vragenlijst

Wij hebben een vragenlijst voor u samengesteld die u kunt gebruiken of naar uw wensen aan kunt passen:

File doc Vragenlijst Schooltijden

Voorbeeldrapportage

Bekijk de voorbeeldrapportage van het Schooltijden Onderzoek:

File doc Voorbeeldrapportage Schooltijden Onderzoek

Kosten

Afname Kosten
Online € 195 + 50 cent per leerling
Papier € 295 + 50 cent per leerling

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.

Deelname

Het Schooltijden Onderzoek bestellen kan via het bestelformulier:

Aanmelden