Secundaire Analyse

Een secundaire analyse biedt extra handvatten voor de interpretatie van en het opvolging geven aan de resultaten van een tevredenheidspeiling. In een secundaire analyse worden uit de tevredenheidspeiling verkregen gegevens nader geanalyseerd met als doel een dieper inzicht te creëren en de uitslagen op verbanden (correlaties) te onderzoeken. Bijvoorbeeld: Waar hangt een als te hoog ervaren werkdruk het meest mee samen? Het aantal uren dienstverband, de reistijd, de leeftijd, de groep waarin men lesgeeft?

Het thema wordt door de school of bestuur bepaald en in overleg met Scholen met Succes wordt de opdracht verder afgebakend. Een voor- en nagesprek maken naast de rapportage deel uit van het onderzoek. Scholen met Succes gebruikt naast haar eigen systeem Succesdata het algemeen gangbare statistieksoftware programma SPSS voor het uitvoeren van deze onderzoeken.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Voorbeeldrapportage

File pdf Voorbeeldrapportage secundaire analyse over het thema werkdruk

Mocht u meer informatie willen of een secundaire analyse aanvragen neem dan even contact met ons op:

Contact