Sociale Veiligheid op School

Vanaf augustus 2016 handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering.

Sociale veiligheid

De monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven. Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. Met de afname van onze vragenset ‘sociale veiligheid’ voldoet uw school aan deze eis.

Vragenlijsten Sociale Veiligheid op school

U kunt de vragenset sociale veiligheid leerlingen afnemen als aparte vragenlijst of toevoegen aan de leerlingpeiling via de Vragenplanner.
Voor het verkrijgen van inzicht in de veiligheidsbeleving van het team is er ook een vragenlijst sociale veiligheid voor het personeel. Ook deze vragen vindt u terug in de Vragenplanner om aan de personeelspeiling toe te voegen.

Sociale Veiligheid Leerlingen
Sociale Veiligheid Personeel
Sociale Veiligheid Personeel – Beknopt

Sociale veiligheid – Goed om te weten

Voor welke groepen is er een verplichting voor de Inspectie dat de peiling voor kinderen wordt afgenomen ?
De verplichting voor de Inspectie geldt voor de groepen 7 en 8.

Voldoet jullie peiling aan de wettelijke eisen die door de Inspectie zijn gesteld?
Vanaf augustus 2016 handhaaft de Inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering. De monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven. Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. De instrumenten die wij aanbieden voldoen aan deze eisen, zo ook onze vragenlijst sociale veiligheid.

Voldoe ik met de afname van de Leerlingtevredenheidspeiling ook aan de eis van de Inspectie?
In onze vernieuwde Leerlingtevredenheidspeiling zijn de vragen uit de vragenlijst sociale veiligheid opgenomen als aparte rubriek. Daarmee bevraagt u de leerlingen voldoende op het onderwerp. Bovendien kunt u aan onze vragenlijsten de vragenset van de PO Raad toevoegen (periode nov-apr): Vensters PO. Met de afname van deze vragenset voldoet u direct aan de eis van de Inspectie. Het is niet mogelijk om uitsluitend Vensters PO door ons te laten afnemen, de vragenset Vensters PO is alleen in combinatie met een van onze vragenlijsten (vragenlijst sociale veiligheid of Leerlingtevredenheidspeiling) af te nemen. Neemt u de vragenset via onze instrumenten af dan sturen wij de resultaten door aan uw SchoolVenster (account van Scholen op de Kaart). Via dat account kunt u een rapportage genereren en aanleveren bij de Inspectie.

Komt er uit de peiling ook een rapportage en/of analyse en/of adviezen?
De rapportage van de vragenlijst sociale veiligheid bevat naast een terugkoppeling op vraagniveau een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Kiest u ervoor om niet de vragenlijst sociale veiligheid maar de leerlingpeiling (i.c.m. vragen Vensters PO) af te nemen dan bevat de rapportage tevens analyses. In onze rapportages worden geen adviezen gegeven.

Betaal ik ieder jaar voor het onderzoek?
De kosten voor de vragenlijst sociale veiligheid zijn per meting € 195,- + € 0,50 per deelnemende leerling. Bij online afname kan de vragenset Vensters PO daar     kosteloos aan worden toegevoegd.
Voor de Leerlingtevredenheidspeiling zijn de kosten € 295,- + € 0,50 per deelnemende leerling. Zijn er meer scholen van het bestuur die de peiling willen afnemen dan bieden we een collectiviteitskorting à 10%.

Als we besluiten om met jullie instrument te gaan “peilen” hoe verloopt de  aanmelding hiervoor?
De opdracht voor afname van een peiling kunt u plaatsen door het deelnameformulier in te vullen.
U geeft daar aan welke peiling u wilt afnemen, op welke wijze (online of papier),  wanneer u het onderzoek wilt starten en de NAW- en achtergrondgegevens van de school. Kiest u voor de vragenlijst sociale veiligheid en wilt u de vragenset Vensters PO aan die lijst toevoegen, dan wil ik u vragen dit te noteren onder ‘opmerkingen’. Bij de keuze voor de leerlingpeiling kan de vragenset Vensters PO worden aangevinkt.

Kosten

Peiling Kosten
Sociale Veiligheid Leerlingen €195 + 0.50 per lijst
Sociale Veiligheid Personeel €295 + 0.50 per lijst
Sociale Veiligheid Personeel – Beknopt €195 + 0.50 per lijst

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Een vragenlijst Sociale Veiligheid afnemen kan via het deelnameformulier:

Aanmelden