Vragenlijst Vitaliteit & werkdruk

Afname van de vragenlijst Vitaliteit & Werkdruk geeft inzicht in hoe werknemers in het onderwijs de werkdruk ervaren. De vragenlijst bestaat uit 57 vragen verdeeld over drie rubrieken, te weten: gezondheid, werkdrukbeleving en werkdrukbepalende factoren. De vragenlijst wordt online afgenomen (indien wenselijk is schriftelijke afname mogelijk tegen meerkosten).

Werkdruk in het onderwijs

  • Scholen met Succes stuurt per e-mail een persoonlijke uitnodiging naar iedere deelnemer.
  • De respondent klikt op de link in het e-mailbericht en komt daarmee direct bij de vragenlijst.
  • Scholen met Succes houdt de respons bij en stuurt na enkele dagen, per e-mail, een herinnering uit naar de deelnemers die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek.
  • U ontvangt meerdere keren een overzicht met het responspercentage, deze wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het bestelformulier.
  • Na twee weken wordt de peiling, nadat er contact is opgenomen met de school, afgesloten.
  • Vanaf het moment van sluiten van de peiling heeft u binnen drie weken uw rapport met de resultaten in handen. De rapportage bevat naast de resultaten van het onderzoek een korte samenvatting.

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het bestellen van de vragenlijst.

Contact