Vragenlijst Werkdruk in het onderwijs

Afname van de vragenlijst Werkdruk in het onderwijs geeft inzicht in hoe werknemers in het onderwijs de werkdruk ervaren. De vragenlijst bestaat uit 85 vragen in 15 categorieën. Een aantal van deze categorieën zijn: tijdsdruk, effectiviteit van communicatie, werkomstandigheden, motivatie, rust en vermoeidheid.

Werkdruk in het onderwijs

Daarnaast wordt er in de analyse een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en werkgerelateerde factoren.
De vragenlijst Werkdruk in het onderwijs wordt online afgenomen (indien wenselijk ook schriftelijke afname mogelijk tegen meerprijs). Als onderdeel van de training Veerkracht voor de Leerkracht wordt deze zowel voor als na de training afgenomen. Beide metingen worden verwerkt tot één rapportage en kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van de training in kaart te brengen. Deze vragenlijst kan ook los worden besteld en afgenomen.

  • Scholen met Succes stuurt per e-mail een persoonlijke uitnodiging naar iedere deelnemer.
  • De respondent klikt op de internetlink in het e-mailbericht en komt daarmee direct bij de vragenlijst.
  • Scholen met Succes houdt de respons bij en stuurt na enkele dagen, per e-mail, een herinnering uit naar de deelnemers die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek.
  • U ontvangt meerdere keren een overzicht met het responspercentage, deze wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het deelnameformulier.
  • Na twee weken wordt de peiling, nadat er contact is opgenomen met de school, afgesloten.
  • Vanaf het moment van sluiten van de peiling heeft u binnen drie weken uw rapport met de resultaten in handen. De rapportage bevat naast de resultaten van het onderzoek ook een korte samenvatting.

Neem contact met ons op voor meer informatie of afname:

Contact