De Succes!Spiegel: eigen kwaliteit succesvol maken

De Succes!Spiegel is het kwaliteitsinstrument van Scholen met Succes. Met dit instrument spelen we in op het landschap van het nieuwe onderzoekskader. Eigen kwaliteit succesvol maken, daar ligt de focus! Met een slim instrument in handen en een ontzorgend team achter de schermen maken we deze mooie missie waar op tientallen scholen!

Om deze missie waar te maken, moet het instrument ondersteunend zijn. Bij de ontwikkeling van De Succes!Spiegel waren daarom deze vier aspecten uitgangspunt:

  • Slim vragen
  • Slim presenteren
  • Slim ontwikkelen
  • Maximaal ontzorgen

Download brochure

Slim vragen

Basiskwaliteit en eigen kwaliteit in beeld
We zorgen dat u met een beperkt aantal vragen de basiskwaliteit in beeld heeft. Wat staat al, wat wordt al verbeterd, wat vraagt nog verbetering? En vooral, welke ruimte heeft u om werk te maken van dat eigen verhaal? Met De Succes!Spiegel betrekt u eenvoudig auditoren in dat proces zodat u op één overzicht het beeld van de school kunt vergelijken met het beeld van auditoren.

In dezelfde vraagroute wordt de eigen kwaliteit in beeld gebracht. De “eigen kwaliteitsaspecten” worden concreet verwoord, zodat u niet “het taalwiel” opnieuw hoeft uit te vinden!

School spiegelen ten aanzien van belangrijke inzichten
Waar staat de school ten opzichte van het nieuwe inspectiekader? Wat is de basiskwaliteit van de school en hoe wordt deze zichtbaar gemaakt? Door slim te bevragen wordt niet alleen duidelijk waar ouders, leerlingen en personeel tevreden of ontevreden over zijn, maar ook waarom. Zo doet u meer dan constateren. Zo komt het eigen kwaliteitsverhaal van de school tot zijn recht.

Adaptieve en gerichte vragen
Onze vragenlijsten maken gebruik van “routing”. Vraag minder en krijg meer relevante antwoorden, dat is het uitgangspunt. Op basis van de antwoorden, slaat u vragen over óf krijgt u vragen die toegespitst zijn op uw situatie. Zo krijgen we waardevolle informatie die helpt om te verbeteren!

Lees meer over onze vragenlijstfunctionaliteit op onze productsite.

Slim presenteren

Verdiepende kwaliteitsrapportage in Word
Na een onderzoek staat direct een mooi vormgegeven kwaliteitsrapportage voor u klaar in Word en als online rapportage. De informatie vanuit de verschillende vragenlijsten wordt vertaald naar inzicht in:

  • de basiskwaliteit van de school
  • de eigen kwaliteit van de school
  • inzichten van uit het team, leerlingen en ouders

Samenvatting overzicht basiskwaliteit en eigen kwaliteit

Online dashboards met hoofd- en detailinformatie in één overzicht
Na een onderzoek wordt de data weergegeven in onze online dashboards. Kenmerkend aan onze dashboards is dat u in één overzicht de kern in beeld heeft. In één scherm kunt u van samenvattende categoriescores doorkijken naar de onderliggende informatie op vraagniveau.

De Succes!Spiegel heeft drie online dashboards:

Lees meer over onze rapportages en dashboards op onze productsite.

Slim ontwikkelen

Met het Ontwikkeldashboard is de stap naar persoonlijke- en schoolontwikkeling gezet. Het is een behulpzame tool bij het opstellen van jaarplannen en persoonlijk ontwikkelplannen.

Lees meer over ons ontwikkeldashboard op onze productsite.

Maximaal ontzorgen

Geen gedoe met ‘tickets’, maar gewoon bellen en praktisch ondersteund worden bij maatwerkvragen of vormgeven van zelfevaluatie. Door medewerkers die domeindeskundig, instrumentdeskundig en onderzoeksdeskundig zijn. De adviseurs van De Lerende School (onderdeel van Scholen met Succes) kunnen direct vervolg geven op ontwikkelvragen die samenhangen met de kwaliteitslijsten of het uitlezen van informatie. Ze helpen scholen om de onderzoekende, lerende, professionele organisatie verder te versterken.

Lees meer over onze ontzorging op onze productsite.

De Succes!Spiegel bestellen >