De Succes!Spiegel: focus op groei

Succes!SpiegelDe Succes!Spiegel staat voor het nieuwe denken in kwaliteitszorg. Daarin ligt de focus op groei en wordt onderzoeken leuk en interessant, óók voor leraren. Dit nieuwe kwaliteitssysteem van Scholen met Succes biedt een krachtig middel om kwaliteitszorg op te schalen naar onderzoekend leren.

Download hier de brochure.

Snel tot de kern komen

Waar staat de school ten opzichte van het nieuwe inspectiekader? Wat is de basiskwaliteit van de school en hoe wordt deze zichtbaar gemaakt? Door slim te bevragen wordt niet alleen duidelijk waar ouders, leerlingen en personeel tevreden of ontevreden over zijn, maar ook waarom. Zo doe je meer dan constateren. Zo komt het eigen kwaliteitsverhaal van de school tot zijn recht.

Kwaliteitsrapport: Kijken door de ogen van de inspectie

De Succes!Spiegel leidt leraren, interne begeleider(s) en directeur langs de domeinen en onderwerpen uit het Waarderingskader van de Inspectie.

Het resultaat is een Kwaliteitsrapport dat duidelijk maakt:

 • Hoe is de basiskwaliteit: in orde | wordt verbeterd | is nog verbeterpunt (perspectief school en perspectief auditoren)
 • Eigen kwaliteit: definiëring eigen kwaliteitsaspecten, de Succes!Spiegel geeft hierin zoveel mogelijk al taal vanuit ‘ontzorgen’
 • Verbeterwensen vanuit teamperspectief
 • Verbeteradviezen vanuit auditorenperspectief
 • Onderwijskundig vakmanschap leraren: sterke punten | verbeterpunten | gewenste ontwikkelpunten

 Support en ondersteuning

Geen gedoe met ‘tickets’, maar gewoon bellen en praktisch ondersteund worden bij maatwerkvragen of vormgeven van zelfevaluatie. Door medewerkers die domeindeskundig, instrumentdeskundig en onderzoeksdeskundig zijn. De adviseurs van De Lerende School (onderdeel van Scholen met Succes) kunnen direct vervolg geven op ontwikkelvragen die samenhangen met de kwaliteitslijsten of de tevredenheidspeilingen. Ze helpen scholen om de onderzoekende, lerende, professionele organisatie verder te versterken.

De Succes!Spiegel top 6

 1. Gebruiksvriendelijkheid als norm
 2. Snel en simpel inzicht in basiskwaliteit en eigen kwaliteit
 3. Focus op groei en reflectie, inzichten vanuit systeemdenken
 4. Slimme vragenlijsten met gepersonaliseerde informatie
 5. Intelligente rapportages met duidelijke taal om de eigen kwaliteit te duiden
 6. Deskundige, snelle support en ondersteuning

Lees verder: