Succes!Spiegel 3 maanden op proef!

Een nieuw kwaliteitssysteem is doorgaans geen impulsaankoop, maar een bewuste en overwogen keuze over hoe je om wilt gaan met kwaliteitsontwikkeling in je organisatie. Daar kun je veel over lezen en discussiëren, maar veel effectiever is het om het uit te proberen. Neem daarom nu de Succes!Spiegel voor 3 maanden gratis op proef. Meet (met maximaal 3 scholen per bestuur), hoe leerlingen, leraren en schoolleiding de eigen onderwijskwaliteit ervaren en zie de resultaten in overzichtelijke dashboards.

Hoe werkt het 3x3x3 aanbod?

Meld u aan via de button. U ontvangt dan automatisch een te ondertekenen formulier. Bij het ondertekenen ervan noteert u met pen: ‘deelname 3x3x3’. Vervolgens retourneert u het formulier.

De 3x3x3 aanbieding bestaat uit: De Succes!Spiegel 3 maanden op proef, voor 3 scholen per bestuur/stichting. In deze 3 maanden mag u 3 kwaliteitsonderzoeken uitzetten; onder leerlingen, leraren en directie.

Let wel: Bij de 3x3x3 aanbieding hoort ook een duidingsessie op locatie door één van onze onderwijsadviseurs. Hiervoor rekenen we €300,- (btw vrij). Tijdens de duidingssessie bekijken we samen met u de resultaten en voeren we een reflectieve dialoog met het team op basis van de online Succes!Dashboards. Uiteraard staan tegen die tijd uw rapportages klaar in de Succes!Spiegel.

Ons team staat altijd voor u klaar als er vragen zijn. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het uitzetten van de 3 metingen voor uw school en het aanzetten van de koppeling tussen uw LVS en de Succes!Spiegel.

Na 3 maanden kunt u beslissen of u ook de andere metingen van de Succes!Spiegel wilt gebruiken. Hiervoor hoeft u niks te doen, wij nemen contact met jullie op. Er wordt niks stilzwijgend verlengd.

 

Over de Succes!Spiegel

Het nieuwe instrument van Scholen met Succes is een state of the art kwaliteitsinstrument waarin gebruikers in hoge mate zelfstandig kunnen werken aan kwaliteit op school. De Succes!Spiegel biedt gebruikers kwaliteitsrapportages, unieke online dashboards, koppelingen met ParnasSys en ESIS en een online ontwikkeldashboard waarmee het schooljaarplan kan worden samengesteld. De Succes!Spiegel kent drie fases:

Fase 1: Onderzoek

De onderzoeksfase waarin de diverse onderzoeken worden uitgezet onder schoolleiding, medewerkers, leerlingen, ouders en auditoren. Er wordt gewerkt met compacte, efficiënte vragenlijsten die aansluiten bij de nieuwste inzichten in kwaliteitsdenken en de laatste wijzigingen in het toezichtskader. De respons geeft antwoord op de meest relevante kwaliteitsvragen (zie figuur hiernaast).

 

Fase 2: Analyse

In de analysefase staan de resultaten ter beschikking aan de gebruiker. De resultaten worden weergegeven in de overzichtelijke rapportages en online dashboards die in één scherm alle informatie kernachtig tonen.

 

 

 

 

Fase 3: Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkelfase kunnen de analyses direct gekoppeld worden aan doelen en acties die de school wil inzetten om werk te maken van kwaliteit. Het ontwikkeldashboard biedt tools en mogelijkheden om  met elkaar in dialoog te gaan over kwaliteitsacties die écht het verschil kunnen gaan maken! De Succes!Spiegel biedt met het ontwikkeldashboard de mogelijkheid om direct doelen en acties te benoemen en te koppelen aan het online schoolplan.

 

Ondersteuning

Om de mogelijkheden van de Succes!Spiegel optimaal te benutten bieden we, naast handleidingen en webinars, per fase een trainingsessie aan, waarin zowel de theoretische achtergronden van het kwaliteitsdenken als de praktische aspecten van het werken met dit kwaliteitssysteem aan de orde komen.

 

Koppelen en doorgeven

De Succes!Spiegel koppelt met ESIS en ParnasSys. Met de functionaliteit ‘slim verzenden’ is het eenvoudig om de unieke vragenlijsten van de Succes!Spiegel, te versturen naar ouders, leerlingen, personeel, management en bestuur. Ook externe partijen zoals Vensters en de Inspectie kunnen de resultaten, die door de Succes!Spiegel verzameld worden, rechtstreeks aangeleverd krijgen. Eenvoudig, slim, uniek en helemaal gericht op het nieuwe Toezichtskader.