Waarom De Succes!Spiegel?

Kwaliteitszorg roept te vaak nog de sfeer op van voldoen, meten, beheersen, beschrijven en borgen. Van bedolven worden onder een eindeloze brij aan vragen. Wat je vooral wilt, is toekomen aan “het eigen verhaal”, zonder je zorgen te hoeven maken om dat “voldoen”. Dat kan. Daarom ontwikkelden wij de Succes!Spiegel.

Basiskwaliteit en eigen kwaliteit in korte tijd in beeld

We zorgen dat je met een beperkt aantal vragen de basiskwaliteit in beeld hebt. Wat staat al, wat wordt al verbeterd, wat vraagt nog verbetering? En vooral … Welke ruimte heb ik om werk te maken van dat eigen verhaal? Betrek auditoren in dat proces zodat je op één hetzelfde overzicht het beeld van de school kunt vergelijken met het beeld van auditoren.

In diezelfde vraagroute krijg je direct ook de “eigen kwaliteitsaspecten” scherp. Je wordt daarin ondersteund zodat je niet “het taalwiel” opnieuw hoeft uit te vinden.

Een kwaliteitsrapportage die ontzorgt.

Als “dankjewel” voor het beantwoorden van de vragen ontvang je een kwaliteitsrapportage, als Word-document en als online rapportage.

De rapportage start met een duidelijke samenvatting over de basiskwaliteit en de eigen kwaliteit. Die wordt vervolgens uitgewerkt. Uiteraard heb je de mogelijkheid om zelf conclusies toe te voegen en de conclusies van auditoren op te nemen.

Waarom de Succes!Spiegel?

De papieren versie bevat bovendien een samenvatting van de vragenlijsten voor leraren, ouders en leerlingen en een overzicht met de verbeterwensen van de teamleden.

Teaminzichten gaan verder dan tevredenheid.

In één vragenlijst (ca. 30 hoofdvragen) krijg je waardevolle teaminzichten over: de veiligheidsbeleving; de mate waarin het team zich ontwikkelt tot lerende organisatie; het beeld van teamleden over de kwaliteit van het onderwijsleerproces; verbeterwensen van teamleden op schoolniveau en individueel niveau.

Vragenlijsten spiegelen uw school ten aanzien van belangrijke inzichten.

Hoe functioneert educatief en didactisch partnerschap met ouders? In hoeverre ervaren leerlingen eigenaarschap? Is er al een cultuur van zichtbaar lerende leerlingen in de groepen? In hoeverre richt onderwijs zich niet alleen op kennisoverdracht maar bijvoorbeeld ook op persoonsvorming?

Slimmer vragen. Beter vragen.

Onze vragenlijsten maken gebruik van “routing”. Ben je als schoolleider al goed op de hoogte van het Inspectiekader? Dan volstaan vijf vragen. Je kunt je voorstellen dat deze manier van vragen ook voor ouders een uitkomst is. Vraag minder en krijg meer relevante antwoorden, dat is het uitgangspunt. Het maakt ook dat we door kunnen vragen om informatie te krijgen die helpt om te verbeteren.Met ons moderne vragenlijstplatform ondersteunen we scholen om gerichter te vragen. Kies zelf de antwoordschaal. Stel doelbewust open vragen. Werk met “vraagblokken” om het antwoorden simpeler te maken.

De databrij voorbij.

We kunnen veel meer met informatie dan vroeger. De tijd van “veredelde tabellen” is wat ons betreft verleden tijd. Met het Succes!Dasboard kun je direct starten vanuit de kern. Het online dasboard biedt u een overzicht met daarop alle belangrijke succes!factoren. We kiezen daarin voor een rijker perspectief dan de Inspectie hanteert.

Vanuit de scores kun je doorklikken naar de onderliggende informatie. Bij leerlingen kan dat tot op het niveau van de groep, bij leraren kan dat tot op het niveau van de bouw.

Dankzij deze intelligente manier van “rapporteren” ondersteunen we scholen om altijd vanuit samenhang te analyseren. Want wie werk wil maken van innovatie wil niet denken vanuit “verbeterpunten” en “veelheid” maar vanuit “strategie”. Vanuit aan weinig veel leren.

Met de Succes!Spiegel bevorderen we systeemdenken. Daarin zijn we uniek!

Datarij

Ontzorgen is gewoon service.

Scholen met Succes heeft ruim 20 jaar lang ervaring in het ontzorgen van scholen in het doen van onderzoek. Met de Succes!Spiegel haal je niet slechts een instrument in huis, maar heb je altijd je eigen kwaliteitsbureau achter je. Praktisch betekent dit het volgende:

  • Wij regelen desgewenst voor u het aanmaken en uitzetten van vragenlijsten.
  • Wij maken vragenlijsten voor u op maat.
  • Wij ontzorgen u in het maken van eigen vragen.
  • Geen cursus “knoppenkennis” nodig.

Deze ontzorging kan binnen de Succes!Spiegel ook op bovenschools niveau geregeld worden. Ook dan kan altijd een beroep gedaan worden op onze service.

Meer weten?

Ga naar:

Of neem contact met ons op:

Contact