Waarom De Succes!Spiegel?

Het kwaliteitsdenken heeft een impuls gekregen sinds de inspectie, naast de basiskwaliteit, nu ook de eigen kwaliteit van scholen nadrukkelijk meeweegt in het nieuwe inspectiekader. Dat vraagt om een andere benadering van kwaliteit en dus ook om andere meetsystematiek.

Veranderingen in gebruikersbehoeften

Tegelijk is een verandering gaande in de gebruikersbehoeften. Er is sprake van een zekere ‘vragenlijst moeheid’. Scholen worden bedolven onder een eindeloze brij aan vragen, waaruit rapportages voortvloeien die uiteindelijk in de bureaulades verdwijnen. Bestuurders en directies hebben behoefte aan minder vragen en meer bruikbaar resultaat. Vriendelijke, korte lijstjes die vragen waar het echt toe doet en die ook goed zijn in te vullen op een telefoon of tablet.

Ook hebben scholen behoefte aan overzichtelijke dashboards die in één beeld aangeven waar knelpunten en discussiepunten zitten en waar concreet beleid op gemaakt kan worden.

De Succes!Spiegel speelt in op veranderingen

Om in te spelen op het nieuwe kwaliteitsdenken en de huidige gebruikerswensen, heeft Scholen met Succes De Succes!Spiegel ontwikkeld. De Succes!Spiegel brengt eigen kwaliteit zodanig in beeld dat scholen er meteen werk van kunnen maken! Via doelgerichte overzichten presenteren we niet alleen bruikbare resultaten, maar geven we ook directe aangrijpingspunten voor reflectieve dialoog en concrete actieplannen.

De vragenlijsten zijn optimaal afgestemd op het nieuwe inspectiekader. We bevragen enkel wat er écht toe doet! Tevens hebben we adaptieve vragenlijsten. Zo beperken we de vragenlast tot het minimum! Op deze wijze krijgt het eigen verhaal van de school alle ruimte.