Masterclasses marketing en profilering

Duur: 2x 1 middag van 13.00 tot 17.00u
Deelnemers: ca 10 directie/mt-leden van maximaal 5 scholen
Uitvoering: Ronald Dulmers van Scholen met Succes (SmS)
Leermiddelen: elke school krijgt het werkboek marketing en profilering alsmede het boek schoolprofilering.

Doelstelling

Via twee middagen rond het thema marketing en profilering willen we een uitwisseling van mogelijkheden creëren om het verhaal van elke school scherper te krijgen en gericht naar buiten te brengen. Gewenste opbrengst is een aanzet tot marketingcommunicatieplan met (als bijlage) een beschrijving van het kernverhaal/het profiel van de school.

Traject

Communicatiemiddelenanalyse

In de voorbereidingsfase wordt (door SmS) per school een beknopte communicatiemiddelenanalyse gemaakt waarin website, schoolgids en nieuwsbrief (evt. folder en kalender) worden beoordeeld op professionaliteit en op profileringskracht.

Marktanalyse

Daarnaast voert Scholen met Succes een beknopte marktanalyse uit waarin concurrentiepositie, marktaandeel en leerling-spreiding staat aangegeven. Tevens vult de directeur een inventarisatieformulier marktsituatie in met vragen over de school en de marktomgeving.

Profielrichting en aanzet profielschets

In de tussenfase worden de resultaten uit de eerste middag door de school verwerkt en vertaald naar deel 1 van marketingplan. Tevens wordt het hulpmiddel profielschets door MT en evt. teamleden ingevuld en opgestuurd naar Scholen met Succes.

Marketingcommunicatieplan

In de implementatiefase stelt de directie (met mt) het marketing/communicatieplan op. Men kan daarbij ondersteuning krijgen vanuit de Gratis helpdesk van Scholen met Succes. Op aanvraag kan er periodiek overleg per mail of telefoon plaats vinden.

Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 4 Vervolg
Voorbereidings- fase Middag 1: onderzoek en analyse Tussenfase Middag 2: profilering en communicatie Implementatie fase
Invullen formulier marktsituatie (dir).
Marktanalyse (SmS)
Huidige marktsituatie Invullen deel 1 van het marketingplan Presentatie profielrichting/ kernverhaal Opstellen plan van aanpak marketing- plan
Analyse communicatie-middelen (SmS) Huidige communicatie Invullen hulpmiddel profielschets communicatie-middelen-mix Helpdesk: Ondersteuning bij actieplanning
Leesopdracht uit werkboek Elevator pitch
Doelstellingen
Strategierichting
Leesopdracht uit werkboek Actieplanning evt) Periodiek overleg per mail of telefoon

Programma middag 1: onderzoek en analyse

13.00 Opening
13.05 Introductie onderzoek en analyse (ppt-presentatie)
Vragen en discussie
13.30 Presentatie marktpositie per school
Schets door SmS, reactie door school, vragen door overige deelnemers
14.30 Doelen en strategie
Formuleren marketingdoelen en strategie
15.00 Koffie/thee pauze
15.15 Elevator pitch (het kernverhaal van de school in 1 minuut, speeddate)
Per school pitch uitschrijven
15.35 Presentatie communicatiemiddelen per school
Schets door SmS, reactie door school, vragen door overige deelnemers
16.30 Actieplan
Formuleren actiepunten mbt communicatie
17.00 Afspraken en afsluiting

Programma middag 2: profilering en communicatie

13.00 Opening
13.05 Introductie profilering (ppt-presentatie)
Vragen en discussie
13.30 Presentatie profielrichting per school
Schets door SmS, reactie door school, vragen door overige deelnemers
14.30 Ontwikkeldoelen
Formuleren ontwikkeldoelen profilering
15.00 Koffie/thee pauze
15.15 Introductie communicatie (ppt-presentatie)
Vragen en discussie
15.35 Marketing/communicatieplan
Samenstellen middelenmix
Opstellen persplan
Planning activiteiten
16.15 Presentatie hoofdlijnen marketing/communicatieplan
Analyse huidige situatie (marktsituatie)
Doelstelling, strategie, doelgroep
Actieplan mbt middelenmix, pers en publiek
17.00 Afspraken en afsluiting

Meer weten of deelnemen? Neem contact met ons op:

Contact