Veerkracht voor de leerkracht

Veerkracht voor de leerkracht

Uit onze peilingen blijkt dat 48% van alle personeelsleden in het onderwijs ontevreden is over de werkdruk. 8% is zelfs erg ontevreden. De werkdrukbeleving correleert sterk met de mate waarin men het gevoel heeft invloed uit te kunnen oefenen op de eigen werksituatie.

De methode “Veerkracht voor de Leerkracht” leert deelnemers tijdig eventuele stress te herkennen en technieken toe te passen ten behoeve van hun persoonlijk functioneren. Dit is een beproefde methode om de veerkracht van de leerkracht aanzienlijk te verhogen en zo de kans op uitval door stressverschijnselen te verminderen. Het reikt krachtige instrumenten aan om stress te pareren en zorgt ervoor dat leerkrachten in staat zijn om vanuit balans een prettig leerklimaat te scheppen, voor zichzelf en voor hun leerlingen.

De training beslaat drie dagdelen, verspreid over drie data.

Bekijk de website voor meer informatie:

www.veerkrachtvoordeleerkracht.nl

Meld u aan voor deelname of voor meer informatie via het onderstaande contactformulier: