Workshop Van Tevredenheid Naar Succes

De workshop ‘Van Tevredenheid naar Succes’ is bedoeld voor schoolbesturen die meerdere tevredenheidspeilingen hebben afgenomen. Deelnemers doen ideeën op om de resultaten van het tevredenheidsonderzoek te plaatsen binnen het kwaliteitsmanagement, school-, jaar- en ondernemingsplan. Zij krijgen handvatten om de resultaten van de tevredenheidpeilingen goed te lezen, te interpreteren en vervolgens extern te communiceren. De workshop besteedt tevens aandacht aan de ‘lastige’ vragen die naar aanleiding van de tevredenheidspeilingen gesteld kunnen worden en de wijze waarop hierop gereageerd kan worden. De workshop wordt op maat gemaakt, in overleg met de opdrachtgever.

Mogelijke programmaonderdelen

1. Interpreteren van resultaten
2. Implementatie: van onderzoek naar beleid. De uitslagen worden in het kader van het kwaliteitsmanagement en het school-, jaar- of ondernemingsplan geplaatst. Welke (verborgen) kwaliteiten kunnen we vinden binnen het bestuur? Waar vinden we voorbeelden van good practice en mogelijkheden voor inspirerende collegiale visitaties?
3. Presentateren van resultaten: tijdens de workshop bespreken we hoe de resultaten gepresenteerd kunnen worden aan ouders van leerlingen en de buitenwacht: ouders van potentiële leerlingen en naar de buurt of wijk van de school.

Marketing Dashboard

Een koppeling naar en bespreking van het Marketing Dashboard© is als apart onderdeel goed in te passen. Het gaat hierbij om de volgende vragen; ‘Wat is de marketingkracht van mijn school en in welke dimensies bevindt deze zich vooral?’ en ‘Hoe kunnen we die kracht versterken?’. Lees hier meer over het Marketing Dashboard.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over de workshop kunt u contact met ons opnemen:

Contact