023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
  • Onze onderzoeken
  • Klanten en cases
  • Over ons
  • Contact
  • Invullen
  • Inloggen

Sinds 1999 helpt Scholen met Succes (SMS) scholen en besturen met het verkrijgen van inzicht in hun huidige marktsituatie en werken we samen aan het creëren van een sterke markpositie. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van workshops en trainingen om de resultaten van deze onderzoeken te interpreteren en om te zetten naar beleid en actie.

Meer informatie

Veel ingezette onderzoeken

Onderwijskwaliteit PO

Ons kwaliteitsonderzoek geeft inzicht in de beleving van verschillende aspecten van onderwijskwaliteit. Het is volledig vernieuwd en sluit aan bij het actuele inspectiekader, de taal en thema’s van nu. Door de slimme opzet zijn de resultaten helder, goed leesbaar en zijn inzichten eenvoudig om te zetten in actie.

Meer over dit onderzoek

Tevredenheid PO

Onze tevredenheidspeiling is in 1999 ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd, steeds in nauwe samenspraak met het onderwijsveld. Het is dus de peiling die het langst bestaat en die de meeste onderwijservaring bevat. Deze peilingen geven inzicht in de tevredenheid over verschillende aspecten van de school.

Imago-onderzoek PO en VO

In onze imago onderzoeken brengen wij in kaart hoe jullie school of scholen worden gezien door leerlingen, hun ouders en het team. Hiervoor wordt een combinatie ingezet van online vragenlijsten, panels en interviews. De resultaten worden samengevat tot overzichtelijke conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen.

Gespecialiseerd onderzoeksbureau

Wij helpen onderwijsinstellingen met het verkrijgen van inzichten en met de interpretatie en de inzet van die inzichten in de praktijk.

Inzicht uit onderzoek

Wij ondersteunen onderwijsinstellingen met inzichten uit onderzoek. Sinds onze start werken we aan gedegen en valide vragenlijsten die toepasbare inzichten geven. De kern ligt in tevredenheid en kwaliteit, daarnaast bieden we diverse thematische vragenlijsten. Voor de uitvoer maken we gebruik van een gebruiksvriendelijk platform om data te verzamelen en te visualiseren.

Begeleiding voor ontzorging

Het uitvoeren van onderzoek is onze kern. Voor veel van onze klanten is onderzoek geen dagelijks werk. Daarom bieden wij begeleiding in elke fase, zodat jullie je ook kunnen richten op waar jullie het beste in zijn. Wij ondersteunen bij de uitvoer van het onderzoek tot en met interpretatie en toepassing van inzichten.