023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
 • Onze onderzoeken
 • Klanten en cases
 • Over ons
 • Contact
 • Invullen
 • Inloggen

ONZE ONDERZOEKEN

Tevredenheidsonderzoek Leerlingen

Tevredenheidsonderzoek Leerlingen

Hiermee is Scholen met Succes groot geworden. Onze tevredenheidspeiling is in 1999 ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd, steeds in nauwe samenspraak met het onderwijsveld. Het is dus de peiling die het langst bestaat en die de meeste onderwijservaring bevat. Onze peilingen worden zowel door de inspectie als door Q-primair goed gewaardeerd als beproefde standaardlijst en valide meetinstrument.

Hierna zijn de belangrijkste kenmerken van het Tevredenheidsonderzoek Leerlingen opgenomen.

Inzichten in onder andere:

 • hoe tevreden jouw leerlingen (groep 5 t/m 8) zijn over de school;

 • het oordeel van de leerlingen over hun juf of meester;

 • de verbeterpunten van de school en de groepen zijn vanuit het perspectief van de leerlingen;

 • hoe jouw school scoort ten opzichte van landelijke PO–cijfers (benchmark).

Het Tevredenheidsonderzoek Leerlingen geeft inzicht in de belangrijkste ervaringen en verbeterpunten gezien door leerlingen. Het onderzoek levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor de verbetering van de school. Het onderzoek is in te vullen vanaf groep 5.

Relevante thema's

In het onderzoek komen onder meer de volgende thema’s aan de orde:

Schoolgebouw

Groep en de klas

Juf of meester en het contact

Lessen en vakken en 21e eeuwse vaardigheden

Sociale veiligheid en welbevinden

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze thema’s ontvangen?

Neem contact op

Getoetste aanpak

Samen optrekken, van a tot z ondersteund

Je kunt kosteloos gebruik maken van de Scholen met Succes Helpdesk. Hier kun je terecht voor al jouw vragen rond de onderzoeken, zoals voorbereiding en afname of de interpretatie en het communiceren van de resultaten. Zo sta je er nooit alleen voor.

Doelgroepen

Het Tevredenheidsonderzoek Leerlingen is in te vullen door leerlingen vanaf groep 5. Er is een speciale voorleesoptie voor de leerlingen die nog iets minder taalvaardig zijn. Zo kunnen ook zij hun mening en ervaringen delen.

Ook beschikbaar voor:

Ouders

100% maatwerk

Voor dit onderzoek maken we gebruik van een basisvragenlijst. De terminologie in de vragenlijst stemmen we volledig af op jouw school. Daarnaast kunnen we vragen uit de basisvragenlijst ‘schrappen’ die niet of minder relevant zijn voor jouw school en kunnen er altijd schoolspecifieke vragen toegevoegd worden.

Toepasbare rapportages

Na afloop van het onderzoek staan binnen één werkdag de rapportages klaar. Deze rapportages omvatten:

 • een school- en bestuursrapport met de gemiddelde scores van de leerlingen, een benchmark met de scholen van het eigen bestuur en een benchmark met alle deelnemende scholen

 • een basisrapportage met staafdiagrammen per vraag

 • een tabellenboek en databestand met de respons per vraag

 • de vragen van Vensters PO. Deze kunnen geüpload worden op www.scholenopdekaart.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie (aanpak, kosten, etc.) contact met ons op of vraag een online gesprek of (vrijblijvende) offerte aan.