Over Scholen met Succes

Scholen met Succes is een gespecialiseerd onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs. We helpen scholen bij het verkrijgen van inzicht in hun huidige marktsituatie en werken samen aan het creëren van een sterke markpositie. Dit doen we door het uitvoeren van marktonderzoek, het ontwikkelen van schoolprofielen en het uitvoeren van communicatiecampagnes. Daarnaast verzorgen wij workshops en trainingen op het gebied van teamontwikkeling, profilering en communicatie.

De meerwaarde van de tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes

We zijn een gespecialiseerd communicatiebureau met een aparte divisie die zich alleen bezig houdt met tevredenheidspeilingen voor scholen. Een peiling wordt er niet even tussendoor gedaan, maar vormt onze core business. Dat is merkbaar aan de inzet en aandacht van onze medewerkers voor elke unieke peiling.

kind geconcentreerd aan het werkGericht op succes van de school

Voor ons staat het houden van een tevredenheidspeiling niet op zichzelf. Wij zien het meten van tevredenheid als een belangrijke stap op weg naar succes van de school: succes in het onderwijsproces en succes in de ‘markt’. En bij dat bereiken van succes willen we scholen graag helpen.

Ervaring in het peilen voor onderwijs.

Onze tevredenheidspeiling is in 1999 ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd, steeds in nauwe samenspraak met het onderwijsveld. Het is dus de peiling die het langst bestaat en waarin de meeste onderwijservaring is samengebald. Onze peilingen worden zowel door de inspectie als door Q-primair goed gewaardeerd als beproefde standaardlijst en valide meetinstrument.

Praktijkrelevante resultaten.

Mede door onze verankering in het onderwijsveld levert de tevredenheidspeiling resultaten op waarmee de school niet alleen haar kwaliteitsbeleid kan vormgeven, maar ook direct het profilerings- en marketingbeleid kan aanscherpen. Bijvoorbeeld via het marketingdashboard dat direct uit de peilingen is te destilleren.

potlodenOndersteuning.

De door ons geschreven handleiding ‘Van tevredenheid naar Succes’ met tips en instructies ondersteunt de school om adequaat met de resultaten van de peiling aan de slag te gaan. Daarnaast is er veel nuttige informatie en ondersteuning via onze website en is er onze helpdesk. Ook leveren wij ondersteuning on the job door middel van workshops en evaluatiegesprekken.

Helpdesk.

We hebben een helpdesk die tijdens kantooruren altijd bereikbaar is voor acute operationele vragen, maar ook voor advies over uitvoering van de peiling of implementatie van de resultaten. Indien nodig bieden we concrete ondersteuning per telefoon (consultgesprek), e-mail (e-coaching) of face to face (presentatie).

Marktleider met grootste benchmark en ruimste spreiding.

Aan de tevredenheidspeiling van Scholen met Succes hebben meer dan 2500 scholen deelgenomen. Daarmee zijn we de grootste tevredenheidspeiler in het basisonderwijs en hebben we tevens de ruimste landelijke spreiding en de meest uitgebreide, actuele database met benchmark.

Continuïteit

Scholen met Succes is gericht op kwaliteit en continuïteit. Het woord succes komt van succedere wat continuïteit betekent. Met onze onderzoeksproducten en adviezen streven we het succes, de continuïteit van uw organisatie na. U wilt immers over enkele jaren weer een peiling afnemen en deze kunnen vergelijken met eerdere uitslagen.