023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
  • Onze onderzoeken
  • Klanten en cases
  • Over ons
  • Contact
  • Invullen
  • Inloggen

AVG en Privacy

Goed geregeld bij Scholen met Succes

Scholen met Succes is als onderdeel van Onderwijs Innovatie Groep deelnemer aan het Privacyconvenant Onderwijs.

Het belang van privacy en AVG

Goed omgaan met privacy in het onderwijs. Dat doe je niet alleen door afspraken op te schrijven in een privacyconvenant, maar vooral ook door deze afspraken in de praktijk te brengen.

De school heeft hierbij de regie. Deze is tenslotte verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Voor de afspraken die wij met onderwijsorganisaties maken hanteren we de modelverwerkersovereenkomst van het privacyconvenant onderwijs.

Vanzelfsprekend zijn we ook deelnemer aan het privacy convenant.

Over het Privacyconvenant Onderwijs

Het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Lees meer over het convenant op de website van privacy convenant.