023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
 • Onze onderzoeken
 • Klanten en cases
 • Over ons
 • Contact
 • Invullen
 • Inloggen

ONZE ONDERZOEKEN

Imago-onderzoek

Imago-onderzoek

Aanmeldingen zijn belangrijk voor elke school. Steeds meer zien we een trend dat ouders en leerlingen bewuster kiezen. Dat maakt het ook belangrijker voor scholen om zich bewust te profileren. Profilering gericht op de aansluiting tussen het imago van de school en de keuzemotieven van ouders en leerlingen.

Hierna zijn de belangrijkste kenmerken van ons Imago-onderzoek opgenomen. Dit is een verdiepend onderzoek, gebaseerd op een gedegen en praktisch onderzoeksmodel dat resulteert in concrete aanbevelingen.

Inzicht in onder andere:

 • Welke ontwikkelingen zien we in de leerlingstromen?

 • Wat zijn de motieven om te kiezen voor de school?

 • Hoe is de schoolkeuze voor de school tot stand gekomen (keuzeproces)?

 • Welke scholen worden gezien als alternatieve schoolkeuzes voor de school (keuzemogelijkheden)?

 • Wat is het imago van de school en sluit dit aan bij de verwachting en/of de perceptie?

Het Imago-onderzoek geeft inzicht in relevante kenmerken ten aanzien van de aanmeldingen. Het levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor de profilering van de school en het stabiliseren of laten groeien van het aantal aanmeldingen.

Getoetste aanpak

Het onderzoek volgt een gedegen en praktisch onderzoeksmodel. Er worden verschillende methodieken ingezet en doelgroepen bevraagd om te komen tot het beste resultaat. 

Methodieken

 • Deskresearch

 • Online vragenlijsten

 • Panelonderzoek

 • Interviews

Doelgroepen

 • Leerlingen die net een keuze hebben gemaakt

 • Ouders

 • Medewerkers van de school

 • Medewerkers van toeleverende organisaties

 • Leerlingen die een keuze gaan maken (in geval van VO)

100% maatwerk

De aanpak van het onderzoek stemmen we volledig af op jouw situatie. Welke methodes we inzetten, welke doelgroepen we benaderen. En ook de inhoud van de onderzoeksinstrumenten. Hoewel we gebruik maken van diverse getoetste onderzoeksinstrumenten, maken we deze altijd op maat.

Toepasbare rapportages

Na afloop van het onderzoek worden de resultaten geanalyseerd en de rapportage geschreven. Naast uitgebreid inzicht in elk van de deelvragen worden er ook een beknopte conclusie en gerichte aanbevelingen geschreven. Deze kunnen ook worden gepresenteerd aan het betrokken team.

Berni Drop, rector/bestuurder Montessori College Nijmegen: “Dank voor jullie degelijke en waardevolle onderzoek. Ik ben echt blij met de uitkomsten. Dat biedt echt een richting en een bevestiging op wat we soms vermoedden”.

Meer informatie

Neem voor meer informatie (aanpak, kosten, etc.) contact met ons op of vraag een online gesprek of (vrijblijvende) offerte aan.

Ga naar contactformulier