023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
  • Onze onderzoeken
  • Klanten en cases
  • Over ons
  • Contact
  • Invullen
  • Inloggen

Type onderzoeken

Beproefde standaarden en maatwerk onderzoek

Diverse soorten onderzoeken voeren wij met grote regelmaat uit voor besturen en scholen. Heb je een vraag die niet direct aansluit bij een van deze onderzoeken? Neem dan ook contact met ons op. We bespreken graag jullie wensen en wat wij voor jullie kunnen betekenen!

Veel ingezette onderzoeken

Hieronder is een selectie opgenomen van onze veel ingezette onderzoeken. Lees per onderzoek meer over de inzichten die ze opleveren, de bevraagde thema's, onze aanpak en meer.

Kwaliteitsonderzoek Leerlingen

Leerlingen kunnen waardevolle inzichten geven over de kwaliteit van het onderwijs en andere thema’s op de school. Als directe ‘gebruikers’ van het onderwijs zijn zij vaak kritischer dan ouders en is hun mening een belangrijke input.

Meer over dit onderzoek

Kwaliteitsonderzoek Ouders

Inzicht in hoe ouders de kwaliteit van de school van hun kind ervaren is waardevolle informatie. Natuurlijk zijn de directe inzichten van belang, aanvullend is het ook een belangrijke graadmeter voor de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind.

Kwaliteitsonderzoek Personeel

De mening van het team is cruciaal. Elke dag zorgen zij dat er onderwijs wordt gegeven en natuurlijk weten zij als onderwijsprofessionals als geen ander waar het goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Het uitvragen van de ervaring van het team is dan ook een bron van waardevolle informatie.

Tevredenheidsonderzoek Leerlingen

Hiermee is Scholen met Succes groot geworden. Onze tevredenheidspeiling is in 1999 ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd, steeds in nauwe samenspraak met het onderwijsveld. Het is dus de peiling die het langst bestaat en die de meeste onderwijservaring bevat. Onze peilingen worden zowel door de inspectie als door Q-primair goed gewaardeerd als beproefde standaardlijst en valide meetinstrument.

Tevredenheidsonderzoek Ouders

Hiermee is Scholen met Succes groot geworden. Onze tevredenheidspeiling is in 1999 ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd, steeds in nauwe samenspraak met het onderwijsveld. Het is dus de peiling die het langst bestaat en die de meeste onderwijservaring bevat. Onze peilingen worden zowel door de inspectie als door Q-primair goed gewaardeerd als beproefde standaardlijst en valide meetinstrument.

Tevredenheidsonderzoek Personeel

Hiermee is Scholen met Succes groot geworden. Onze tevredenheidspeiling is in 1999 ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd, steeds in nauwe samenspraak met het onderwijsveld. Het is dus de peiling die het langst bestaat en die de meeste onderwijservaring bevat. Onze peilingen worden zowel door de inspectie als door Q-primair goed gewaardeerd als beproefde standaardlijst en valide meetinstrument.

Imago-onderzoek

Aanmeldingen zijn belangrijk voor elke school. Steeds meer zien we een trend dat ouders en leerlingen bewuster kiezen. Dat maakt het ook belangrijker voor scholen om zich bewust te profileren. Profilering gericht op de aansluiting tussen het imago van de school en de keuzemotieven van ouders en leerlingen.

Schooltijden onderzoek

De afstemming tussen werk-, school- en opvangtijden is een belangrijk thema. Aangezien het veranderen van schooltijden gevolgen heeft voor leerlingen, voor ouders, voor leerkrachten en voor de omgeving (m.n. kinderopvang) vraagt dit om een oriëntatie vanuit verschillende perspectieven.

Sociale veiligheid

De Onderwijsinspectie vraagt van scholen om jaarlijks de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen te monitoren. Met de afname van onze set vragen ‘sociale veiligheid’ voldoet jouw school aan deze eis. De Inspectie van het Onderwijs erkent onze lijst als een valide en betrouwbaar instrument.