023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
 • Onze onderzoeken
 • Klanten en cases
 • Over ons
 • Contact
 • Invullen
 • Inloggen

ONZE ONDERZOEKEN

Schooltijden onderzoek

Schooltijden onderzoek

De afstemming tussen werk-, school- en opvangtijden is een belangrijk thema. Aangezien het veranderen van schooltijden gevolgen heeft voor leerlingen, voor ouders, voor leerkrachten en voor de omgeving (m.n. kinderopvang) vraagt dit om een oriëntatie vanuit verschillende perspectieven.

Hierna zijn de belangrijkste kenmerken van ons Schooltijden onderzoek opgenomen. Dit is in samenwerking met Sardes opnieuw vormgegeven. De kennis en ervaring van Sardes en Scholen met Succes vullen elkaar goed aan en vergroten van de kwaliteit.

Inzicht in onder andere:

 • Welk schooltijdenmodel past het beste bij de school?

 • Welke schooltijdenmodellen zijn er wettelijk toegestaan en wat zijn voor en nadelen?

 • Hoe ontwikkelt de omgeving van de school zich op gebied van demografie, economische, sociaal-culturele en politiek-juridische factoren?

 • Wat zijn de behoeften van ouders en medewerkers ten aanzien schooltijden?

 • Hoe sluiten de behoeften van ouders en medewerkers aan bij de kenmerken van de schooltijdenmodellen?

Het Schooltijden onderzoek geeft inzicht in relevante kenmerken ten aanzien van verschillende schooltijdenmodellen. Deze oriëntatie op nieuwe schooltijden levert beter zicht op wat deze voor kinderen kunnen betekenen. Het levert uiteindelijk een gedegen en goed onderbouwd advies voor een passend schooltijdenmodel.

Getoetste aanpak

Het onderzoek volgt een gedegen en praktisch onderzoeksmodel. Er worden verschillende methodieken ingezet en doelgroepen bevraagd om te komen tot het beste resultaat. 

Methodieken

 • Deskresearch en wetenschappelijke inzichten

 • Online vragenlijsten

 • Panelonderzoek

 • Interviews

Doelgroepen

 • Ouders van (toekomstige) leerlingen

 • Medewerkers van de school

100% maatwerk

De aanpak van het onderzoek stemmen we volledig af op jouw situatie. Welke methodes we inzetten, welke doelgroepen we benaderen. En ook de inhoud van de onderzoeksinstrumenten. Hoewel we gebruik maken van diverse getoetste onderzoeksinstrumenten, maken we deze altijd op maat.

Toepasbare rapportages

Na afloop van het onderzoek worden de resultaten geanalyseerd en de rapportage geschreven. Naast uitgebreid inzicht in elk van de deelvragen worden er ook een beknopte conclusie en gerichte aanbevelingen geschreven. Deze kunnen ook worden gepresenteerd aan het betrokken team.

Puk Witte van Sardes: Het aanpassen van de schooltijden is voor scholen vaak een spannend traject. Wat is wenselijk voor leerlingen, voor gezinnen en leraren? Door een onderzoek naar de context van de school en de visie van ouders en leraren, hebben we scholen hierin goed kunnen adviseren. Schoolleiders ontvangen een rapport en hebben daarmee een goede onderbouwing voor hun uiteindelijke voorstel.

Meer informatie

Neem voor meer informatie (aanpak, kosten, etc.) contact met ons op of vraag een online gesprek of (vrijblijvende) offerte aan.

Ga naar contactformulier