023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
 • Onze onderzoeken
 • Klanten en cases
 • Over ons
 • Contact
 • Invullen
 • Inloggen

ONZE ONDERZOEKEN

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

De Onderwijsinspectie vraagt van scholen om jaarlijks de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen te monitoren. Met de afname van onze set vragen ‘sociale veiligheid’ voldoet jouw school aan deze eis. De Inspectie van het Onderwijs erkent onze lijst als een valide en betrouwbaar instrument.

Hierna zijn de belangrijkste kenmerken van de Peiling Sociale Veiligheid Leerlingen opgenomen. Deze vragenlijst is een verplichting in het onderwijs.

Inzicht in onder andere:

 • hoe is de sfeer in de groep?

 • hoe is het contact met de leerkracht?

 • hoe is het welbevinden van kinderen?

 • zorgt de school voor veiligheid op het plein?

 • hoe jouw school scoort ten opzichte van landelijke PO–cijfers (benchmark).

Het Peiling Sociale Veiligheid Leerlingen geeft inzicht in de belangrijkste ervaringen en verbeterpunten gezien door leerlingen. Het onderzoek levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor de verbetering van de school. Het onderzoek is in te vullen vanaf groep 5.

Relevante thema's

In het onderzoek komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: 

Schoolgebouw

Groep en de klas

Juf of meester en het contact

Lessen en vakken en 21e eeuwse vaardigheden

Sociale veiligheid en welbevinden

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze thema’s ontvangen?

Neem contact op

Getoetste aanpak

Samen optrekken, van a tot z ondersteund

Je kunt kosteloos gebruik maken van de Scholen met Succes Helpdesk. Hier kun je terecht voor al jouw vragen rond de onderzoeken, zoals voorbereiding en afname of de interpretatie en het communiceren van de resultaten. Zo sta je er nooit alleen voor.

Doelgroepen

De Peiling Sociale Veiligheid Leerlingen is verplicht voor leerlingen uit groep 7 en 8 en kan worden afgenomen onder leerlingen vanaf groep 5. Er is een speciale voorleesoptie voor de leerlingen die nog iets minder taalvaardig zijn. Zo kunnen ook zij hun mening en ervaringen delen.

100% maatwerk

Voor dit onderzoek maken we gebruik van een basisvragenlijst die bestaat uit 16 vragen. Deze lijst kan je zelfstandig afnemen of als onderdeel van de kwaliteits- of tevredenheidsvragenlijsten. Ook kan je altijd eigen vragen toevoegen.

Toepasbare rapportages

Na afloop van het onderzoek staan binnen één werkdag de rapportages klaar. Deze rapportages omvatten:

 • een school- en bestuursrapport met de gemiddelde scores van de leerlingen, een benchmark met de scholen van het eigen bestuur en een benchmark met alle deelnemende scholen

 • een basisrapportage met staafdiagrammen per vraag

 • een tabellenboek en databestand met de respons per vraag

 • de vragen van Vensters PO. Deze kunnen geüpload worden op www.scholenopdekaart.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie (aanpak, kosten, etc.) contact met ons op of vraag een online gesprek of (vrijblijvende) offerte aan.

Ga naar contactformulier